30 juni 2021

Stoffer over belastingkloof een- en tweeverdieners en belasting

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over belastingen. Hij gaat onder andere in op de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners en Box 3. Wat de SGP betreft wachten we met het zetten van nieuwe stappen niet op een volgend kabinet, de belastingbetaler heeft lang genoeg teveel betaald.

De inkomstenbelasting is gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Meer verdienen betekent meer belasting afdragen. Althans: dat is op papier het geval. In de praktijk komt daar weinig van terecht.

Draagkracht / eenverdiener
De Commissie Draagkracht heeft daarover een stevig rapport geschreven. Dat rapport gaat terecht uit van draagkracht op huishoudniveau. Financiële beslissingen maak je niet alleen, dat doe je in de context van het huishouden. Hoe zorgen we ervoor dat ‘draagkracht’ een veel grotere rol gaat spelen bij belastingmaatregelen? Zodat niet een modelmatige koopkrachtstijging het doel blijft, maar zodat het draagkrachtbeginsel de norm wordt?

Het belastingstelsel heeft veel doelen. Geld ophalen, herverdeling, arbeidsparticipatie bevorderen. Vooral dat laatste leek de afgelopen jaren het hoofddoel. Inmiddels lijken de grenzen daarvan in zicht, de commissie Draagkracht komt ook tot die conclusie. Ook het rapport over de marginale druk uit 2019 geeft aan dat de grenzen van het stelsel zijn bereikt. En vorige week verscheen er nog een studie van het CPB, waaruit blijkt dat het aanbod van kinderopvang weinig effect heeft op de verdeling tussen arbeid en zorg.

Het gezin van vandaag kan die keuze blijkbaar heel goed zelf maken. Ziet de staatssecretaris ook in dat de grenzen van het verhogen van de arbeidsparticipatie bereikt zijn? En wat gaat hij concreet met die kennis doen, bijvoorbeeld bij het samenstellen van het Belastingplan? Kan de staatssecretaris toezeggen dat we dan geen plannen tegemoet zien die nog meer oneigenlijke prikkels bevatten om de arbeidsparticipatie verder aan te jagen? En hoe schat de staatssecretaris het risico in dat we door een te grote focus op betaald werk, onbetaald werk onderwaarderen? Denk aan mantelzorg, dat de komende jaren door de vergrijzing alleen maar belangrijker wordt?

Het rapport wijst ook op de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners, zoals de SGP ook al jaren doet. Het belastingstelsel zet eenverdieners op achterstand en zorgt voor een onrechtvaardig hoge belastingdruk voor eenverdieners. Er worden goede voorstellen gedaan waarmee de kloof eindelijk verkleind kan worden, een deel komt zelfs overeen met voorstellen uit het verkiezingsprogramma van de SGP!  Hoe gaat de staatssecretaris deze voorstellen meenemen bij het maken van het Belastingplan? Er liggen inmiddels zo veel rapporten die de belastingkloof aanwijzen, en er liggen zo veel mogelijkheden om de kloof te verkleinen, dat alleen de politieke wil nog nodig is. Kan de staatssecretaris garanderen dat er dit jaar echt eens serieus maatregelen genomen worden om de kloof te verkleinen?

Box 3
Dan de box 3 heffing. Al jarenlang wordt er veel te veel belasting op spaargeld betaald. Met wat doekjes voor het bloeden is de belasting wat dragelijker gemaakt. Maar als een echte oplossing aanstaande is, wordt de hete aardappel weer snel doorgegeven.

Er liggen nu weer twee rapporten. Een heffing op basis van werkelijk rendement blijkt mogelijk, zeker voor de categorie ‘bank- en spaartegoeden’. Niet voor alle categorieën staan de seinen al op groen. Is de staatssecretaris bereid om voor de overige categorieën te bezien hoe ook hier een heffing op basis van werkelijk rendement dichterbij kan komen?

Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris nu niet op zijn handen gaat zitten. Wat gaat hij de komende maanden doen om het volgende kabinet een vliegende start te geven op dit thema? Wat de SGP betreft wachten we niet op een volgend kabinet, de belastingbetaler heeft lang genoeg teveel betaald.

Bent u eenverdiener en wilt u uitrekenen hoeveel belasting u meer betaalt, ten opzichte van een tweeverdienershuishouden? Klik dan hier.