30 maart 2023

Stoffer over uitvoering sociale zekerheid

Op donderdag 30 maart debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over de uitvoering van sociale zekerheid. Chris Stoffer voerde daar namens de SGP het woord. Zijn bijdrage is hieronder te lezen.

De uitvoerders doen goed en betekenisvol werk. Er is veel aan de hand. Dat bleek gisteren wel uit het bericht dat tienduizend gezinnen in armoede zijn terecht gekomen, omdat ze onterecht toeslagen moesten terugbetalen. Onder hen zijn ook veel eenverdieners. De SGP vraagt niet van de overheid dat ze foutloos is. Want wie is hier zonder fouten? Het is wel belangrijk dat we leren van wat misgaat. Daarom vraag ik het kabinet: Hoe heeft dit kunnen gebeuren, en waarom heeft het zolang geduurd voordat er een oplossing kwam?

Bestaanszekerheid
Ik ben een brievenactie gestart voor mensen die moeilijk rond kunnen komen in deze dure tijden. En daar wordt veel op gereageerd. Mensen hebben het moeilijk. Vooral grotere gezinnen, eenverdieners en uitkeringsgerechtigden dreigen door het ijs te zakken, valt mij op. Zo komt de arbeidsinspectie tot de conclusie dat bestaanszekerheid bij bijstandsgerechtigden onvoldoende is geborgd. Het is daarom terecht dat een commissie het sociaal minimum onderzoekt. Ik roep het kabinet wel op haast te maken, want deze mensen kunnen niet wachten. 

  • Wordt de positie van grotere gezinnen en alleenverdieners nadrukkelijk betrokken bij de discussie over bestaanszekerheid en de commissie sociaal minimum?
  • Bent u bereid in het vervolg de gevolgen voor de inkomenssituatie van grote gezinnen, met drie of meer kinderen, mee te nemen in de koopkrachtplaatjes in uw Kamerbrieven?

Achterstanden UWV
Ondertussen lopen de achterstanden in WIA-bezwaarzaken verder op. Wachttijden van een jaar zijn niet ongebruikelijk. Met als gevolg dat werknemers niet elders kunnen beginnen, omdat ze nog geen no-riskstatus hebben. 

  • Kunt u inzicht geven in de dwangsomclaims voor deze zaken?
  • Hoeveel euro is inmiddels uitgekeerd als gevolg van deze achterstanden?

Het ministerie kijkt naar hoe beleid op dit punt kan worden aangepast, zodat de no-riskpolis zo snel mogelijk kan worden aangeboden. Wanneer komt de minister met voorstellen op dit punt?

Private uitvoerders
Naast publieke uitvoering vraagt de SGP ook oog voor de private uitvoerders. Zo zien wij dat er ongelijkheid ontstaat tussen UWV en eigenrisicodragers bij de eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWB). Mensen in de Ziektewet worden niet meer standaard gekeurd door het UWV, terwijl dit voor eigenrisicodragers nog steeds verplicht is. Gaat de minister dit gelijk trekken? Graag een toezegging.

Enkele duizenden mensen krijgen niet de aanvulling op hun WIA-uitkering, waar zij recht op hebben. Werknemers weten namelijk niet altijd dat hun werkgever deze verzekering voor hen heeft afgesloten. Dit valt op te lossen door de wet SUWI aan te passen waardoor het BSN-nummer kan worden gebruikt, zoals bij alle andere WIA-aanvullingen. Is de minister bereid het probleem van ‘slapende claims’ mee te nemen bij de modernisering van de wet SUWI?

SW-medewerkers
Wie ook heel belangrijk zijn in de uitvoering, zijn de medewerkers van de sociale werkplaatsen. De minister zal dat beamen. De arbeidsvoorwaarden voor deze mensen blijven sterk achter. Het CDA heeft hierover ook schriftelijke vragen gesteld. Ik wil een beroep doen op de minister om deze medewerkers tegemoet te komen.

Tot slot
De menselijke maat moet terug, daar is iedereen het over eens. Dat betekent: een echt loket voor iemand in de regio die moeite heeft met ingewikkelde aanvraagformulieren. Dat betekent ook: ambtenaren die regelmatig de kantoortorens uit gaan, het land in zodat ze zien hoe het beleid uitpakt. Hoe zet het kabinet hierop in? Nog veel belangrijker is: snoeien in het oerwoud van complexe wetten en regels. Dat is, wat de SGP betreft, de opdracht die we als kabinet én Kamer hebben. Laten we die handschoen met elkaar oppakken.
Daarom vraag ik de ministers tot slot: We kunnen daar eindeloos over praten, maar hoe gaan we dit concreet handen en voeten geven? En wat hebt u daarbij van de Kamer nodig?