27 februari 2024

Stoffer pleit voor een centrumrechts kabinet

De SGP-voorkeur was en is een centrumrechts kabinet dat komt met realistische oplossingen voor de enorme problemen. Numeriek en inhoudelijk kan dat als PVV, VVD, NSC en BBB er, ondanks verschillen, samen uit komen. Zo'n kabinet kan rekenen op een constructieve houding van de SGP. Dat bracht SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer in tijdens het gesprek dat hij had met informateur Putters. Lees de hele brief die hij aan de informateur overhandigde hieronder.

Geachte heer Putters,

De SGP was er vanaf de avond van de verkiezingen heel helder over: er dient zo snel mogelijk een coalitie te komen van PVV, NSC, BBB en VVD. De eerste drie partijen waren de duidelijke winnaars van de verkiezingen, en de VVD past daar zowel getalsmatig als inhoudelijk helemaal bij. Doel moet zijn een nuchter beleid dat bijdraagt aan realistische oplossingen voor de grote problemen en dat bijdraagt aan het herstel van vertrouwen.

De spits in deze fase van de formatie ligt bij het onderzoeken van de politieke en staatsrechtelijke mogelijkheden om een ‘vruchtbare samenwerking’ tussen de genoemde partijen mogelijk te maken. De SGP blijft een voorkeur uitspreken voor een meerderheidskabinet benoemen omdat zo’n kabinet in principe de beste waarborg biedt voor een zo broodnodig slagvaardig en consistent beleid.

Gegeven de huidige politieke situatie, geeft de SGP er de voorkeur aan om te komen tot een samenwerkingsvorm die zo dicht mogelijk in de buurt komt van datgene wat -op dit moment- niet mogelijk lijkt te zijn. Dat is een kabinet waaraan de vier genoemde partijen deelnemen, zij het dat een of meer van die partijen een lossere binding kan hebben met het kabinet.

Dat kan volgens de SGP alleen als van tevoren een akkoord komt over een kernprogramma. Het verslag van informateur Plasterk biedt daarvoor goede bouwstenen. Met een dergelijk programma kan het kabinet aan de slag. Dat zo’n kabinet op onderdelen van het beleid ook steun moet zien te verwerven buiten de kernpartijen, kan zelfs voordelig zijn.

Een vorm die ook genoemd wordt in de opdracht aan de informateur is een extraparlementair kabinet. Er is verschil van mening wat daaronder precies moet worden verstaan. Wel is men het erover eens dat de ministers van zo’n kabinet op afstand staan van de Kamerfracties, zowel bij de rekrutering als bij de totstandkoming van beleid. Zo’n formule heeft enkele nadelen. Ten eerste dat zo’n kabinet een ongewis avontuur is, iets wat in deze zowel nationaal als internationaal moeilijke tijd, zeer onwenselijk is. Nadeel is bovendien dat zo’n kabinet een samenhangende visie ontbeert en daarmee ook een consistent beleid.

De positie van de SGP is bekend. Mijn voorgangers hebben al decennia laten zien dat ze op onafhankelijke wijze wilden bijdragen aan het bestuur van ons land, samen te vatten in de woorden: constructief waar het kan, kritisch als het moet. Ook in tijden zonder meerderheidskabinet, bijvoorbeeld met gedoogconstructies, heeft de SGP bijgedragen aan een stabiel bestuur. In die traditie staat de SGP-fractie, en die traditie zetten we graag zoveel mogelijk voort.

Ik wens u namens de SGP-fractie in de Tweede Kamer van harte veel wijsheid toe, en bovenal Gods zegen bij de uitvoering van uw opdracht.

Hoogachtend,


C. Stoffer