27 maart 2023

Stoffer stelt Kamervragen over installatie van zonnepanelen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer stelt schriftelijke vragen aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht "'Cowboy op dak levensgevaarlijk'; Populariteit zonnepanelen heeft keerzijde". De Kamervragen zijn ook hieronder te lezen.

  1. Bent u bekend met het bericht "'Cowboy op dak levensgevaarlijk'; Populariteit zonnepanelen heeft keerzijde" in de Telegraaf van 17 maart jl.?
  2. In hoeverre herkent u het beeld dat in dit artikel geschetst wordt ten aanzien van het overtreden van de veiligheidsvoorschriften tijdens het installeren van panelen?
  3. Hoe beoordeelt u het feit dat in de afgelopen drie jaar al vijf monteurs overleden zijn en dat daarnaast tientallen installateurs levensgevaarlijk gewond zijn geraakt?
  4. Hoe vindt in deze sector door de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht plaats op de risico’s bij de installatie van zonnepanelen?
  5. Welke aanvullende maatregelen neemt de inspectie nu bij 70 procent van de inspecties is geconstateerd dat de Arbowet wordt overtreden?