7 juni 2018

Stop intimidatie vanuit jihadistische kring

“Het kan en mag niet zo zijn dat burgers het zwijgen wordt opgelegd uit angst voor bedreiging en intimidatie vanuit jihadistische kring”, aldus SGP-voorman Kees van der Staaij. De SGP stelt daarom samen met de CU schriftelijke vragen aan de regering.

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (CU) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Sociale zaken en werkgelegenheid:

  1. Bent u bekend met de berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief „van IS’? (Reformatorisch Dagblad, 7 juni 2018 en 25 mei 2018)
  2. Op welke wijze wordt gewaarborgd dat burgers in dit soort situaties meteen op adequate beveiliging kunnen rekenen?
  3. In hoeverre zijn meer van dit soort situaties bekend? Bent u bereid dit zorgvuldig te registreren?
  4. Hoe voorkomt u dat burgers zich als gevolg van bedreiging en intimidatie beperken in de vrijheid om hun opvattingen te uiten? Bent u bereid met het oog op het voorkomen van dit risico extra in te zetten op de opsporing van daders van bedreiging en intimidatie?
  5. Bent u bereid te komen tot een gerichte aanpak ter voorkoming van bedreiging en intimidatie uit jihadistische kring, in samenwerking met de lokale overheden? Bent u met het oog daarop bereid om gericht te onderzoeken in hoeverre deze praktijken breder spelen, gelet op eerdere berichtgeving over situaties van bedreiging van ex-moslims? (Aanhangsel Handelingen II 2017-2018, nr. 1535)