19 juni 2018

Stop met oppikken migranten uit Middellandse zee

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat Nederland moet stoppen met het oppikken van migranten uit de Middellandse zee. Bisschop: "Daardoor speel je mensensmokkelaars in de kaart en houd je illegale migratieroutes in stand."

De SGP'er diende daarom vandaag schriftelijke vragen in bij staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uit onderzoek van Elsevier blijkt dat er in ieder geval vier schepen zijn die onder de Nederlandse vlag migranten uit de Middellandse zee oppikken.

Bisschop: "Het gaat om schepen die varen onder de Nederlandse vlag die bijvoorbeeld in opdracht van Artsen zonder grenzen migranten uit de zee oppikken. Volgens de Italiaanse regering blijken dat vooral economische migranten te zijn. Ik vind dat we mensen die in nood zitten, bij moeten staan. Dat is onze christenplicht, maar we moeten ons wel realiseren dat het oppikken van migranten uit de Middellandse zee om hen vervolgens naar Italië, Malta of Spanje te brengen, het sluitstuk is van een hele keten waarin mensenhandelaars een enorm verdienmodel hebben. Dan ineens blijkt dat datgene wat een daad van barmhartigheid lijkt, in feite een onderdeel te zijn van het verdienmodel van criminele figuren die zich verrijken over de rug van de armste in deze wereld. De SGP wil dat we daarmee stoppen. Dat kan natuurlijk niet in één keer, maar je kunt wel toewerken naar een beëindiging. En daarmee ben je er nog niet. Nederland moet er via ontwikkelingssamenwerking ook voor zorgen dat mensen in het land van herkomst een bestaan kunnen opbouwen, zodat ze in hun eigen land een bijdrage kunnen leveren aan een vitale samenleving die juist daar nodig is. Nu komen deze mensen in Europa terecht, waar ze geen kans maken op een verblijfsstatus en dus moeten blijven rondtrekken door Europa en uiteindelijk moeten onderduiken in de illegaliteit. Daarmee help je die mensen niet wezenlijk. Ons pleidooi is dus dat we ervoor moeten zorgen dat we samen met Europa perspectief bieden in de landen van herkomst."

Lees hieronder de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid:

  1. Bent u bekend met het bericht over schepen die migranten oppikken op zee?
  2. Wat is uw oordeel over het feit dat vier van de in de berichtgeving genoemde schepen onder de Nederlandse vlag varen? Zijn er bij de staatssecretaris meer schepen bekend die onder de Nederlandse vlag varen om migranten uit de Middellandse zee op te pikken?
  3. Deelt u de conclusie van Nieuwsuur dat Italië vrijwel alleen te maken heeft met economische migranten? Wat is uw oordeel over de noodzaak van het opvangen van economische migranten?
  4. Deelt u het standpunt van de regering van Italië dat het oppikken van migranten uit de Middellandse Zee mensensmokkelaars in de kaart speelt en daarmee mensensmokkel en illegale migratieroutes in stand worden gehouden?
  5. Bent u bereid om u in te spannen om de voornoemde activiteiten van de vier schepen die onder de Nederlandse vlag varen, te stoppen en daarmee aan de wens van de regering van Italië tegemoet te komen?