6 december 2021

Taalzuivering in Nederland

Wat hebben de Gouden Eeuw, een politieman, blank, een slaaf en Kerst met elkaar gemeen? Ze staan allemaal op de zwarte lijst van woorden en begrippen die ontoelaatbaar zijn. Media, musea, scholen en universiteiten mogen ze niet meer gebruiken omdat ze niet ‘inclusief’ en ‘divers’ genoeg zijn. Ook de EU, en in dus ook Nederland, heeft zwarte lijsten gemaakt met (mogelijk) ‘foute’ woorden. Onze taal moet worden gezuiverd.

Roelof Bisschop nam in het emancipatiedebat in de Tweede Kamer duidelijk afstand van dit compleet doorgeslagen denken van een politiek correcte elite. Zoals hij het kabinet ook aansprak op haar bemoeizucht als het gaat om het aantal mannen en vrouwen in topfuncties in grote bedrijven en voor hun vertegenwoordiging in wetenschap, media en politiek.

Lees hieronder de bijdrage van Roelof Bisschop aan het wetgevingsoverleg over emancipatie. 


Elk jaar organiseert de Leidse universiteit de Cleveringalezing. Het is een eerbetoon aan het moedige protest van hoogleraar Cleveringa tegen het ontslag van Joodse medewerkers. 


Het is ook jaarlijks een mooi moment om onszelf de spiegel voor te houden:
hoe staat het in ons land bijvoorbeeld met de vrijheid van meningsuiting? Natuurlijk, het is goed om op je woorden te letten. Is het goed en waar wat ik wil zeggen? Die deugd is echter iets anders dan op eieren lopen. Toch was dat precies waar oud-rector Stolker van de Universiteit Leiden zijn zorgen over uitsprak. Nota bene aan universiteiten! Als je net even het verkeerde woord gebruikt, niet divers of inclusief genoeg, kan dat in spreekwoordelijke zin je kop kosten. Ziet de minister dit probleem ook groeien en hoe draagt zij bij aan een gezonde balans?Steeds meer overheden geven handleidingen uit voor correcte taal. Recent kwam ook de Europese commissie met een nieuwe gids. Naast allerlei voorbeelden van foute woorden, zoals politieman, was daarin bijvoorbeeld ook te lezen dat het echt fout is om iemands burgerlijke staat te vermelden. De SGP ziet niet in dat het een schande zou zijn als anderen weten dat je getrouwd bent. Ik hoop dat de minister dat kan volgen. En dan zwijgen we nog maar over het idiote idee dat je Kerst niet meer bij de naam zou mogen noemen. Mijn vraag is vooral: denkt de minister dat het helpt als we steeds verder gaan met dit soort zwarte lijsten? Bevordert dit niet een klimaat waarin burgers bang worden om hun mond open te doen?Diversiteit en inclusie leiden een bloeiend beleidsbestaan. Soms krijg je echter de indruk dat het beleid een beetje scheef groeit. Veel aandacht gaat uit naar een quotum voor mannen en vrouwen in topfuncties en voor hun vertegenwoordiging in wetenschap, media en politiek. Voor beroepen in de afvalinzameling, de bouw en de schoonmaakbranche bestaat echter nauwelijks aandacht als het gaat om de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Wat vindt de minister hiervan? Roept dit niet de verdenking op dat het een beetje een elitair speeltje is?


De Europese commissie presenteerde eerder het plan om haatmisdrijven toe te voegen aan artikel 83 van het Verdrag inzake de werking van de EU. Kan de regering inmiddels iets delen over de uitwerking van dit plan? Ook hoor ik graag of en waarom de regering vindt dat dit type misdrijf thuishoort op deze plek. Artikel 83 gaat over ontwrichtende grensoverschrijdende misdrijven zoals terrorisme, mensenhandel en georganiseerde criminaliteit. Hoe zijn op zich laakbare gedragingen als discriminatie en belediging daaronder te brengen? De inzet voor genderneutraal beleid blijkt helaas ronduit schadelijk te kunnen uitpakken. Nederland is op de vingers getikt omdat het verhoogde risico van huiselijk geweld tegen vrouwen door dit ideologische model buiten beeld raakte.
Ik lees dat het kabinet hierover aan het broeden is, maar dat klinkt nog niet echt urgent. Welke positieve rol wil de minister hierin vervullen om onze fouten ongedaan te maken? We hebben hier niet de luxe om rustig te bezinnen.