8 november 2023

Top SGP-lijst ondersteunt wakers bij abortusklinieken

In de week van het leven (4-11 november) gaat de top van de SGP-lijst naar abortusklinieken om pro-life wakers te ondersteunen. Hiermee vraagt de SGP aandacht voor het belangrijke werk van deze wakers. Door de exponentiële toename van het aantal abortussen en door de afname van de wettelijke bescherming van ongeboren leven, is dit waken harder dan ooit nodig.

Op 9 november gaat SGP-lijsttrekker Chris Stoffer naar een kliniek in Zuid-Holland. De nr. 2 van de lijst, tevens de beoogde nieuwe woordvoerder medische ethiek, Diederik van Dijk, staat op 10 november bij een kliniek in de provincie Utrecht. Met hun aanwezigheid willen zij de wakers steunen in hun belangrijke werk. Stoffer en Van Dijk zijn uitdrukkelijk niet voornemens om zelf mensen aan te spreken die op weg zijn naar een abortuskliniek. De SGP vindt het belangrijk om steun te betuigen aan wakers die op een zorgvuldige en liefdevolle manier in gesprek gaan met vrouwen in een uiterst kwetsbare periode van hun leven.

Stoffer: "Nooit eerder steeg het aantal abortussen zó hard, en nooit eerder genoot ongeboren leven zó weinig bescherming. En dat terwijl het kabinet juist aangaf zich in te willen spannen voor een daling van het aantal abortussen. Op een respectvolle manier willen wij daarom aandacht vragen voor pril en ontluikend leven. Het is dé grootste misstand van onze tijd. Ik blijf benadrukken: er is bij abortus sprake van twee levens: dat van de moeder, maar ook dat van het kind. De SGP wil dat we oog hebben voor die beide levens. Oók het ongeborene telt en óók dat heeft recht op leven," aldus de SGP-lijsttrekker.

Een aantal weken geleden bleek uit cijfers dat het aantal abortussen in Nederland het laatste jaar met maar liefst 15 procent is gestegen. Daarnaast is de bescherming van ongeboren leven in de achterliggende kabinetsperiode fors uitgehold: de beraadtermijn is afgeschaft en de abortuspil is via de huisarts verkrijgbaar.