19 april 2022

Trek coronawet in - Van der Staaij over corona

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het commissiedebat over de ontwikkelingen van het coronavirus.

Het is ruim twee maanden geleden dat we voor het laatst debatteerden over ‘ontwikkelingen rondom het coronavirus’.Met dit verschil – we zitten nu niet in de plenaire zaal, maar een commissiezaal. Het markeert dat corona nog wel onder ons is, maar gelukkig veel minder een stempel drukt op onze samenleving.

De SGP heeft kennisgenomen van de nieuwe langetermijnvisie van het kabinet. Het kabinet geeft hierin aan om op een andere manier met het coronavirus om te gaan. Samen leven met corona, samen verantwoordelijkheid nemen. Eerlijk is eerlijk, dat klinkt behoorlijk – dat is een lijn die de SGP reeds langer heeft bepleit. Tegelijkertijd, de nieuwe strategie moet zich nog maar gaan bewijzen.

Concreet heb ik twee grote punten van zorg.

  • Er wordt totaal niet uitgesloten dat er opnieuw vergaande maatregelen worden genomen. In hoeverre is er nu écht sprake van een breuk met het verleden? Het kabinet treuzelt bijvoorbeeld om de tijdelijke coronawet in te trekken – wat regelrecht in strijd is met de aard van deze tijdelijke wet.
  • Vaccinatiedrang en – dwang. Iedereen moet vrij en weloverwogen een keuze kunnen maken om zich te laten vaccineren. Ik lees in de langetermijnstrategie: ‘Het kabinet zal de inzet van aanvullende maatregelen verkennen, die de vaccinatiegraad verhogen indien dit noodzakelijk zou zijn om een open samenleving, zonder ingrijpende contactbeperkingen, en een toegankelijke zorg te waarborgen.’ (p. 20) Wat wordt met deze cryptische zin bedoeld? Wat de SGP betreft staat de minister zijn verkenning ‘aanvullende maatregelen’ en steekt hij zijn schaarse tijd en energie in andere taaie vraagstukken.

Op 16 mei wordt er een hoorzitting over het langetermijnbeleid georganiseerd en op 1 juni volgt hierover een apart debat. Er zijn aantal ‘losse eindjes’ in de langetermijnvisie waarover wat mij betreft een week vóór 1 juni duidelijkheid moet komen. Het is realistisch dat het aantal besmettingen in het najaar en daarmee de druk op de zorg weer fors oploopt. Gebruiken we onze tijd nu goed om ons voor te bereiden op wat komen gaat? Dat is een kernvraag voor nu.

  • Het kabinet heeft sectoren en branches uitgedaagd: wat kunnen jullie zelf aan preventieve acties ondernemen? Zit hier voortgang in?
  • Zet het kabinet alles op alles om in de zomermaanden de ventilatie in zoveel mogelijk gebouwen op orde te krijgen?

Ik lees dat het kabinet enkele sector op voorhand uitsluit van eventuele maatregelen, mocht het virus in het najaar weer oplaaien. Het kabinet onderzoekt om een afwegingskader met een juridisch kader op te stellen, waarin ruimte is voor prioritering.

  • Wat voegt zo’n afwegingskader toe. Hoe zou zo’n juridisch kader er uit moeten zien?
  • En gaat er nu concreet veranderen in het besluitvormingsproces? Komt er inderdaad een Maatschappelijke Impact Team (MIT) en wat voor rol krijgt deze?

Tot slot een aantal vragen over de zorg.

  • Het opschalen en herinrichten van de zorgcapaciteit – hoe staat het met de plannen voor het najaar?
  • En hoe staat het met de inhaalzorg? 
  • Is de zorg en ondersteuning voor mensen met langdurige coronaklachten nu goed geregeld?