11 oktober 2018

Trek verplicht lerarenregister nu in

Minister Slob heeft een pas op de plaats gemaakt met de invoering van een verplicht lerarenregister. Tegelijk verplicht hij scholen nog steeds om stappen vooruit te zetten. Dat is raar. SGP-Kamerlid Bisschop wil eindelijk duidelijkheid voor scholen: “Het onderwijs kan pas echt een nieuwe start maken als het register helemaal van tafel is.”

In juni maakte minister Slob voor Onderwijs duidelijk dat leraren niet verplicht zijn om zich te registreren. Ook maakte hij duidelijk dat het behalen van punten voor het behouden van de lesbevoegdheid voorlopig niet doorgaat.

Andere onderdelen van de wet worden echter wel gehandhaafd. Scholen moeten de gegevens van al hun leraren aanleveren voor het register en zij moeten een professioneel statuut ontwikkelen. Bisschop: “Het is vreemd dat scholen met allerlei verplichtingen blijven opgezadeld, terwijl niet duidelijk is of deze wel passen bij de nieuwe koers die nog uitgezet moet worden. Aan die situatie moet heel snel een einde komen. Liefst nu.”

De minister heeft terecht geconcludeerd dat het opdringen van een lerarenregister door de politiek niet goed is. De leraren zelf zijn als eerste aan zet om de kwaliteit van het beroep te waarborgen. “De minister moet consequent zijn. Door vast te houden aan onderdelen van de wet blijft het verplichte register als een zwaard van Damocles boven de scholen hangen. Dat zwaard moet zo snel mogelijk weg,” aldus het SGP-kamerlid.