14 april 2023

Tweede Kamer moet op zichzelf reflecteren

Kamerleden Chris Stoffer en Pieter Omtzigt willen een ‘tijdelijke Kamercommissie zelfreflectie’. Dat voorstel deden zij tijdens het debat over de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

De beide parlementariërs zijn van mening dat ook de Tweede Kamer kritisch moet kijken naar haar eigen rol. Niet alleen met betrekking tot alles wat er mis is gegaan bij de gaswinning in Groningen, maar ook naar andere dossiers, zoals het kinderopvangtoeslagschandaal. De motie werd ondertekend door: SGP, Omtzigt, PvdD, Den Haan, Van Haga, BBB en Volt. Er moet nog over de motie gestemd worden.

Stoffer: “Er is de afgelopen jaren echt te veel gebeurd om op de oude voet verder te gaan. We roepen de regering al lange tijd indringend op tot zelfreflectie en een fundamenteel andere houding. De Tweede Kamer, inclusief wijzelf, mag daarbij niet buiten schot blijven. Door rigide coalitiepolitiek is het parlement in feite tandeloos geworden. De controlefunctie en het dualisme-principe staan onder grote druk. Laten we daarop reflecteren!”

Omtzigt: “Er is heel veel toegezegd door de regering. En er zijn veel mooie woorden gesproken door veel Kamerleden. Er is een nieuwe bestuurscultuur beloofd, maar daar is niets van terecht gekomen. De commissie moet twee zaken doen: zelfreflectie waarom de Kamer haar rol ter bescherming van burgers onvoldoende heeft uitgeoefend. En de commissie kan voorstellen doen om die rol te verbeteren: in de motie doen we een aantal voorstellen die onderzocht kunnen worden.”

De motie is te lezen op de website van de Tweede Kamer.