23 mei 2023

Van der Staaij 25 jaar Kamerlid!

Op vrijdag 19 mei 2023 was het precies 25 jaar geleden dat Kees van der Staaij geinstalleerd werd als Tweede Kamerlid namens de SGP. Over 25 jaren Kamerlidmaatschap valt veel te vertellen... Van lange debatten, scherpe interrupties tot diverse campagnes en ludieke acties. Van der Staaij maakte het allemaal mee. Om u een indruk te geven van zijn werk zijn we speciaal voor u de archieven ingedoken en tonen we u graag deze bijzondere fotocollectie.
Kees in zijn jonge jaren als Kamerlid aan de interruptiemicrofoon.

Bij het 25 jarig jubileum van Bas van der Vlies in 2006.

In 2008 nam Kees van der Staaij zijn vader mee op Prinsjesdag.

Samen met anderen voerde Kees van der Staaij in 2009 actie tegen ontpoldering in Zeeland.

Op 27 mei 2010 droeg Bas van der Vlies het fractievoorzitterschap over aan Kees van der Staaij. Hier overhandigt Van der Vlies de fractiebijbel en de voorzittershamer aan Van der Staaij. 

In 2012 bracht Van der Staaij een bezoek aan Nederlandse troepen in Kabul, Afghanistan. 

Kees, Marlies, Michaël en Camila waren in maart 2013 te gast bij de boekpresentatie van Lifeliner 2, geschreven door Adri Burghout. 

Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima was Van der Staaij lid van de Commissie van in- en uitgeleide. 

Na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was er tijd voor taart en interviews door onder andere Nieuwsuur. Naast behoud van het aantal zetels kreeg de SGP er deze verkiezingen 8 gemeenteraadszetels bij. 

Kees en Marlies van der Staaij bij een aantal schoolklassen op Prinsjesdag in 2014

Kees van der Staaij leest voor aan kinderen bij Tot Heil des Volks in 2014.

Net voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 lanceerde de SGP een campagne voor huwelijkstrouw. Kees van der Staaij zat daarom met Prem Radhakishun aan tafel bij De Wereld Draait Door. De crowdfundactie was een succes en tijdens de uitzending werden de eerste schetsen onthuld. De uitzending is hier terug te kijken.

Campagnebezoek op Urk in 2015.

In 2015 reisde Kees van der Staaij naar Nigeria en sprak daar met lokale inwoners over christenvervolging. 

De Kamerleden van de SGP met hun medewerkers vormden in het voorjaar van 2016 een eenmalig projectkoor. Tijdens een uitvoering in de Grote kerk in Dordrecht zong Kees van der Staaij met onder anderen Koos van den Berg het lied 'Blijf bij mij Heer'. De opbrengst van het concert was bestemd voor Open Doors en SDOK. Deze organisaties zetten zich wereldwijd in voor vervolgde christenen. S

Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 laat Kees van der Staaij een 'campagnekoe' naar buiten.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 werden meer stemmen dan ooit uitgebracht op de kandidaten van de SGP: 218.950 stemmen. Een stemmenwinst van ruim 22.000 stemmen! Tijdens de drukbezochte uitslagenavond wordt Kees van der Staaij geïnterviewd door onder andere de NOS over de positieve uitslag voor de SGP.

Van der Staaij verdedigt in 2017 het EU-wetsvoorstel van de SGP in de Eerste Kamer. De SGP stelt voor om een minimale meerderheid van twee derden stemmen nodig te hebben voor de goedkeuring van EU-verdragen. Het voorstel werd in 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Helaas werd het SGP-voorstel in 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

In 2018 bestond de SGP precies 100 jaar! Ter gelegenheid van dit mooie moment was minister-president Mark Rutte te gast op de partijdag van de SGP. Op de voorste rij ziet u (van links naar rechts) Kees van der Staaij, Mark Rutte, Bas van der Vlies en Wim Fieret. De livestream van de partijdag is op de Facebook pagina van de SGP terug te kijken. Klik hier om de livestream te bekijken.

Aan het einde de jaarlijkse Week van het Leven loopt Kees van der Staaij met onder anderen Maaike Rosendal in 2018 de Stille Mars voor het Leven. Zijn speech is hier te bekijken.

De bijdrage van de SGP aan de Algemene Politieke Beschouwingen in 2019 staat in het teken van 'de verloren zoon'. Een schilderij van Rembrandt, gebasseerd op de geschiedenis die te vinden is in Lukas 15. De bijdrage van Kees van der Staaij is hier te lezen of te bekijken. 

Aan het begin van de coronacrisis bezoekt Kees van der Staaij in 2020 het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Ook in 2020 slaat Van der Staaij de eerste paal van Hospice Elim te Moerkapelle.

In de zomer van 2020 hijst Kees van der Staaij samen met Roelof Bisschop de vlag bij het Joods restaurant HaCarmel in Amsterdam. Dit restaurant is herhaaldelijk slachtoffer geworden van antisemitisme. Meer over dit bezoek is hier te bekijken. 

Ter gelegenheid van 100 jaar SGP in de Tweede Kamer werd in 2022 het fractieteam van de Tweede Kamer op de foto gezet in de huidige plenaire zaal. Inmiddels hebben we afscheid genomen van Janie de Jong en versterken sinds 1 september 2022 Arina Otte-Dijkstra en Marit Tuinier-van den Berk ons team in de Tweede Kamer.