31 augustus 2021

Van der Staaij: geen vaccinatiedwang!

"Die weg moeten we niet op! Geen vaccinatiedwang of -drang. Het kabinet moet hier paal en perk aan stellen."

Dat zegt Kees van der Staaij in reactie op leasemaatschappij LeasePlan dat eist dat zijn personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus. De SGP diende dinsdag Kamervragen in.

Lees hieronder de schriftelijke vragen van Kees van der Staaij aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccinatiedrang- en dwang en coronatoegangsbewijzen:

  1. Deelt u de zorg over het feit dat bedrijven, zoals het autobedrijf Leaseplan, hun klanten, bezoekers of werknemers willen dwingen om zich te vaccineren? Bent u van plan hiertegen op te treden?
  2. Deelt u de mening dat hier op z’n minst sprake is van vaccinatiedrang conform de definitie van de Gezondheidsraad (advies 4 februari jl.), aangezien door deze maatregel ‘iemands beslissingsruimte wordt ingeperkt of iemand zodanig wordt beïnvloed dat hij of zij feitelijk minder keuzevrijheid heeft’?
  3. Klopt het de huidige wet- en regelgeving bedrijven geen ruimte biedt om aan werknemers of derden te vragen hun vaccinatiestatus te delen? Hoe treedt u op tegen ondernemers die dit toch doen? Welke (juridische) mogelijkheden hebben werknemers of derden indien toch van hen wordt verlangd of geëist dat zij hun vaccinatiestatus delen?
  4. Hoe gaat de Rijksoverheid zelf om met de vaccinatiestatus van haar werknemers, bijvoorbeeld in het leger of bij de politie? Kunt u garanderen dat geen enkele werknemer van de Rijksoverheid voor- of nadelen zal ondervinden van zijn vaccinatiestatus? Kunt u garanderen dat de Rijksoverheid in geen enkele situatie een werknemer zal vragen naar zijn vaccinatiestatus?
  5. Herinnert u zich het wetgevingsoverleg van 6 mei jl. over de invoering van coronatoegangsbewijzen, waar u onder andere het volgende zei: ‘‘Ik verwacht dat je voor de meeste settings geen toegangstesten meer nodig hebt op het moment dat je in de zomer zit. Alleen in de settings waarbij je de 1,5 meter wilt loslaten en met veel mensen bij elkaar bent, verwacht ik dat je in de zomer nog toegangstesten nodig zult hebben, in de maand augustus dus bijvoorbeeld.’’ Erkent u dat uw verwachting destijds was dat de coronatoegangsbewijzen slechts gebruikt zouden worden voor grotere evenementen in de zomerperiode? Waarom is het volgens u proportioneel om het gebruik van coronatoegangsbewijzen na 20 september te verlengen en zelfs aan te scherpen? Wanneer bent u van plan om te stoppen met het verplicht stellen van coronatoegangsbewijzen?
  6. Wat is uw reactie op Israëlisch onderzoek waaruit blijkt dat natuurlijke immuniteit als gevolg van een doorgemaakte infectie langdurigere en sterkere bescherming geeft tegen de deltavariant van covid-19 dan het Pfizervaccin? Welke consequenties heeft dit voor het kabinetsbeleid? Overweegt u bijvoorbeeld om de geldigheid van het herstelbewijs (nu zes maanden) te verlengen?
  7. Waarom mag voor een (internationaal geldig) herstelbewijs alleen een PCR-test worden gebruikt en geen bloedtest of antigeentest?
  8. Zijn de resultaten van het onderzoek naar natuurlijke immuniteit op Urk inmiddels bekend? Is u in algemene zin bekend in hoeverre er onder niet-gevaccineerden sprake is van natuurlijke immuniteit als gevolg van een doorgemaakte infectie?
  9. Kunt u aangeven in welke mate er sprake is van transmissie van covid-19 door gevaccineerden? Hoe groot is het verschil met de mate waarin niet-gevaccineerden covid-19 kunnen doorgeven aan anderen?