17 mei 2023

Van der Staaij in debat over mensenhandel en prostitutie

Op woensdag 17 mei 2023 debatteerde de commissie Justitie en Veiligheid met Staatssecretaris Van der Burg over mensenhandel en prostitutie. Namens de SGP sprak Kees van der Staaij. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

Bloemlezing mensenhandel
Het onderwerp waarover we vandaag spreken legt namelijk de vinger op de zere plek: Prostitutie en mensenhandel zijn nog altijd met elkaar verbonden.
Je kunt er tientallen destigmatiseringsorganisaties bovenop zetten, maar we kúnnen niet doen alsof prostitutie een normaal beroep is. Daarvoor vallen er jaarlijks teveel slachtoffers buit aan pooiers en mensenhandelaren. Het is onze taak als politiek om voor deze mensen op te blijven komen, voor hen die niét gehoord worden, omdat ze anders moeten vrezen voor hun veiligheid of die van hun familie.

In de bloemlezing ‘samen tegen mensenhandel komen veel ambities naar voren over hoe de aanpak van mensenhandel beter kan.

  • Hoe gaat de staatssecretaris concreet aan de slag met deze punten en op welke termijn kunnen we een inhoudelijke reactie verwachten?
  • De staatssecretaris geeft aan dat er structureel €2 miljoen beschikbaar komt voor het uitvoeren van het programma. Is dit budget toereikend om mensenhandel daadkrachtig terug te dringen?
  • Veroordeelden van mensenhandel komen vaak na een aantal jaar weer vrij en gaan dan op oude voet verder met het uitbuiten van mensen. Is de staatssecretaris het met de SGP-fractie eens dat het strafklimaat voor daders van mensenhandel zwaarder moet om recidive te voorkomen en familieleden te ronselen voor klussen?

Slachtofferbescherming
Wanneer een dader van mensenhandel vrijkomt is het cruciaal dat slachtoffers hierover worden geïnformeerd en zo nodig worden beschermd tegen (eer)wraak.

  • Kan de staatssecretaris aangeven hoe dat op dit moment is geregeld en welke waarborgen zijn er tegen recidive?
  • Welke begeleiding krijgt een slachtoffer van mensenhandel en worden zij voldoende begeleid om ander werk te vinden op de arbeidsmarkt?
  • Hoe beoordeelt de staatssecretaris de aanbeveling van het Rode Kruis om erkenning en bescherming van het slachtoffer te ontkoppelen van het strafrechtelijk onderzoek?
  • Neemt de staatssecretaris bij de wetswijziging van het huidige artikel 273f niet enkel vereenvoudiging van de strafbaarstelling , maar ook effectieve slachtofferbescherming mee?

Online/ Porno-industrie
In reactie op de door ons gestelde vragen tijdens het vorige debat over misstanden in de prostitutie heeft de minister van J&V in een brief uiteengezet dat er bij producties binnen de porno-industrie geen misstanden bij de bevraagde instanties bekend zijn, maar dat dit niet betekent dat deze er niet zijn. Vervolgens lezen we dat producenten zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van verschillende wetten en dat de arbeidsinspectie ook geen specifiek programma heeft noch toezicht houdt op deze industrie. Tegelijkertijd lezen we in de berichtgeving dat er wederom een pornosite is veroordeeld op verzoek van het EOKM. Mijn fractie wil nogmaals benadrukken dat we het hier niet hebben over een normale werkplek, we hebben het hier nog steeds over een industrie die per jaar duizenden vrouwen uitbuit.

  • Wat gaat de staatssecretaris concreet doen om online aangeboden prostitutie harder aan te pakken en valt hier het op zwart zetten van dergelijke websites ook onder?

Gegevensdeling
De staatssecretaris gaf in ons vorige commissiedebat aan om met de minister van Rechtsbescherming te onderzoeken hoe gegevensdeling tussen instanties beter kan om slachtoffers van mensenhandel te beschermen. Hij gaf aan dat dit in het programma ‘samen tegen mensenhandel’ terug zou komen.

  • Wanneer kunnen we de reactie van de staatssecretaris op dit punt tegemoet zien?

 

Staatssecretaris geeft SGP gelijk tot grote ergernis van D66. 

Staatssecretaris Van der Burg is het eens met Kees van der Staaij dat sekswerk geen normaal beroep is. Iets wat D66-Kamerlid Podt wel stelt in haar bijdrage. Het bevalt haar dan ook helemaal niet dat de staatssecretaris de SGP bijvalt. Bekijk de bovenstaande video om het interruptiedebat te zien.