27 januari 2022

Van der Staaij over georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Tijdens zijn bijdrage gaat hij onder andere in op delicten, verwevenheid onder- en bovenwereld en drugs. 

Veiligheid is de voorwaarde voor een leefbare samenleving. De SGP is daarom blij met de extra middelen voor veiligheid en in het bijzonder in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Het is een hardnekkig probleem, dat enkel kan worden opgelost als we doordringen tot de haarvaten van de criminele organisaties die hieraan ten grondslag liggen. We moeten criminelen dáár raken waar het pijn doet, de portemonnee. Dit economische aspect van de georganiseerde criminaliteit is de belangrijkste drijfveer voor criminelen om door te gaan met hun praktijken. Beleid moet gericht zijn op het doel dat misdaad niet loont. Er worden miljoenen uitgetrokken om criminelen aan te pakken. Deze miljarden moeten zo effectief mogelijk besteed worden, hoe wordt deze miljardeninvestering gebruikt om afpakbeleid te intensiveren zodat deze inzet zich terugbetaalt?

Delicten
Het is lastig om grip te krijgen op georganiseerde criminaliteit omdat veel zaken worden geregistreerd als individueel delict. Om te voorkomen dat dezelfde criminele organisatie wederom toeslaat is het belangrijk dat grondig onderzoek gedaan kan worden naar de structuur en achtergrond van de organisatie. Heeft de politie en recherche voldoende mogelijkheden/middelen om hier nader onderzoek naar te doen indien vermoed kan worden dat sprake is van georganiseerde criminaliteit?

Verwevenheid onder- en bovenwereld
Een van de pijnpunten in de georganiseerde criminaliteit is de verwevenheid van onder- en bovenwereld. Facilitators leveren een belangrijke dienst voor het slagen van het gronddelict, maar zijn niet strafbaar voor het leveren van een legale dienst. Een voorbeeld hiervan is het inbouwen van verborgen ruimtes, deze zijn cruciaal voor het vervoeren van drugs of grote sommen geld, maar garages die deze ruimtes inbouwen zijn op dit moment niet strafbaar. Hoe gaat de minister deze verwevenheid tussen onder- en bovenwereld verstoren en is zij bereid te kijken naar het strafbaar stellen van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn maar wel cruciaal voor het uitvoeren van criminele delicten?

Drugs
Uit onderzoek blijkt dat ‘Het grootste deel van de georganiseerde criminaliteit is te classificeren als druggerelateerd, synthetisch of traditioneel.’

‘De gevolgen van drugscriminaliteit doen zich voelen tot in onze steden en dorpen, straten en soms zelfs gezinnen. Dit is onaanvaardbaar. Nederland moet substantieel minder aantrekkelijk worden voor de (internationale) georganiseerde criminaliteit’Bovenstaande citaat komt uit een kamerbrief van november. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat Nederland substantieel minder aantrekkelijk wordt voor internationale georganiseerde drugscriminaliteit?

De SGP vindt het in dit licht onbegrijpelijk dat dit kabinet het experiment gesloten coffeeshopketen wordt wil uitbreiden. Want de handelaren van hasjiesj van nu, zijn de Thagi’s van morgen. Hoe rijmt deze ‘oorlog tegen drugsbendes’ zich met het gedogen van bepaalde soorten drugs? Ik roep het kabinet op, om in de strijd tegen deze drugsbendes en georganiseerde criminaliteit, het gedoogbeleid van drugs tot een halt te roepen en een krachtig signaal af te geven dat deze schadelijke middelen niet in onze samenleving thuishoren.

Stelsel bewaken en beveiligen
Het is verschrikkelijk dat de mensen die onze rechtsstaat beschermen zelf beschermd moeten worden vanwege bedreigingen op hun leven. Het kabinet komt met een uitbreiding van de gelden voor het stelsel van bewaken en beveiligen. Dat dit hard nodig is zien we aan de zorgwekkende nieuwsberichten en brieven van de afgelopen tijd. We willen levensbedreigende situaties voorkomen. Maar de situatie wordt onhoudbaar, zo moet het leger de politie ondersteunen in het beveiligen van de Rechtbank in Osdorp tijdens het Marengoproces.

Komt de minister met beleid waarin verhoging van de beveiliging niet meer noodzakelijk is, maar waarin een effectieve aanpak om daadwerkelijke dreiging te voorkomen voorop staat? En hoe ziet dit beleid er volgens de minister uit?