15 juni 2022

Van der Staaij over gevangenis en TBS

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het commissiedebat over gevangeniswezen en TBS.

Ik wil de minister in het bijzonder van harte welkom heten vandaag. 
We zijn blij dat hij de Italiaanse gevangenis achter zich heeft gelaten om hier met ons te debatteren over gevangeniswezen in Nederland.

Veiligheid in gevangenissen
De SGP-fractie kijkt hoopvol naar de plannen van het kabinet om de veiligheid in Nederlandse gevangenissen te verbeteren naar aanleiding van het werkbezoek van de ministers van J&V en Rechtsbescherming aan de Italiaanse gevangenis. Té vaak lezen we namelijk dat het voor criminelen mogelijk is om contact buiten de gevangenis te hebben, soms met dodelijke afloop. Wat gaat de minister concreet doen om contact tussen criminelen en de buitenwereld aan banden te leggen?

Nu het e-mailsysteem voor gedetineerden niet waterdicht blijkt te zijn en gedetineerden en hun nabestaanden aan het briefpapier overgeleverd zijn wil de SGP-fractie het kabinet op het hart drukken dat dat ook niet altijd waterdicht is. Is de minister zich ervan bewust dat via briefpapier de extreem verslavende drug K2 de gevangenis binnen kan komen? Hoe wordt voorkomen, binnen de huidige beperkte capaciteit, dat ongewenste middelen in en uit de gevangenis gesmokkeld worden?

Taakstraf
De SGP-fractie is voorstander van sneller en strenger straffen. Vergelding in de vorm van een gevangenisstraf kan een middel zijn om genoegdoening aan de kant van het slachtoffer mogelijk maken. Wat de SGP betreft moet bij het opleggen van een straf altijd rekening gehouden worden met het belang van het slachtoffer. Een andere functie van straffen is het verminderen van het recidivegevaar. Een taakstraf kan passend zijn ingeval de reclassering inschat dat dader, slachtoffer en samenleving hier het meest bij gebaat zijn. Echter de mogelijkheid om taakstraffen op te leggen is beperkt tot 240 uur. De SGP-fractie deelt de wens van de Reclassering om het mogelijk te maken om taakstraffen tot 480 uur op te kunnen leggen zodat dit beter aansluit bij de roep om strenger straffen. Hoe beoordeelt de minister dit voorstel?

Recidivegevaar en TBS
Vorige week werden we opgeschrikt door het verschrikkelijke bericht dat de negenjarige Gino vermoedelijk vermoord is door de 22-jarige Donny M. De verdachte is op 17-jarige leeftijd al eens veroordeeld voor ernstig misbruik van een jongen en mishandeling en wordt op dit moment onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

De SGP-fractie heeft grote zorgen over het recidivegevaar van met name TBS-veroordeelden. Te vaak plegen zij na jaren van behandeling een nog gruwelijkere daad dan waarvoor zij behandeld werden. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat recidivegevaar zo verminderd wordt dat voormalig TBS’ers geen gevaar vormen voor de samenleving?

Herstelrecht en vergeving
De SGP-fractie pleit voor een rechtvaardig beleid voor straffen en beschermen. De positie van het slachtoffer speelt daarin een belangrijke rol. Genoegdoening is belangrijk, tegelijkertijd pleit de SGP voor vergeving. Ziet de minister kansen om, indien het slachtoffer dat wenst, herstelrecht tussen slachtoffer en verdachte plaats te laten vinden? Kan de minister toelichten hoe dit herstelrecht tot een duurzame oplossing tussen dader en slachtoffer leidt?

Vrijwilligers
De SGP-fractie maakt zich zorgen dat het nieuwe subsidiekader voor vrijwilligersorganisaties binnen gevangenenzorg leidt tot verschraling van het aanbod vrijwilligers en de inzet van de organisaties. Vanuit het oogpunt van samenlevingsbetrokkenheid is dit wat ons betreft onwenselijk. Gaat de minister nog eens met deze forensische vrijwilligersorganisaties om de tafel om met hen te kijken naar een werkbaar subsidiekader dat recht doet aan alle belanghebbenden?