19 januari 2023

Van der Staaij over mensenhandel en prostitutie

De Tweede Kamer debatteerde op donderdag 19 januari in commissieverband over mensenhandel en prostitutie. De bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.

We spreken vandaag over mensenhandel en prostitutie. De cijfers liegen er niet om dat deze 2 zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat er ontzettend veel leed achter schuilgaat, maar waar ook heel veel geld mee verdiend wordt. Waar we in Nederland bij de verkoop van tabak en alcohol tot op de komma nauwkeurig hebben geregeld dat onder de leeftijdsgrens van 18 jaar niets verkocht wordt, is bijna de helft van het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting minderjarig. Het probleem lijkt niet te bestaan of niet door te dringen, dat is wat de SGP-fractie betreft ontoelaatbaar.

Fieldlabonderzoek sekswerkadvertenties
De Nationaal Rapporteur constateert dat seksuele uitbuiting zich steeds vaker verplaatst naar minder zichtbare sectoren en dat het internet daar een grote rol in speelt. Is de staatssecretaris bereid om de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur om de rol van technologie in seksuele uitbuiting in kaart te brengen op te volgen? Onderzoek van het Harvard Fieldlab-team laat zien dat het betrekkelijk gemakkelijk is om op online platformen een afspraak te krijgen met minderjarigen voor seksuele diensten tegen betaling. De leeftijdsverificatie is gemakkelijk te omzeilen en ingeval van overtreding wordt geen melding gemaakt bij de Politie. Het onderzoek heeft aangetoond dat zelfregulering door seksadvertentiewebsites in meerderheid van de gevallen niet werkt en dat minderjarigen op deze manier grootschalig misbruikt kunnen worden.

Kan de staatssecretaris reflecteren op dit onderzoek? Is de staatssecretaris het met de SGP-fractie eens dat zelfregulering van deze websites niet werkt om misbruik van minderjarigen te voorkomen? Als misbruik van minderjarigen zo gemakkelijk ‘op bestelling’ kan plaatsvinden, is de staatssecretaris het met de SGP-fractie eens dat het sluiten van deze websites een mogelijke oplossing kan zijn?

Hulp-en uitstaporganisaties
De vertoning van de documentaire Lovitura eerder deze week maakte nog eens pijnlijk duidelijk welk leed er schuilgaat achter mensenhandel. De SGP-fractie is dankbaar voor het werk van uitstaporganisaties en hulporganisaties zoals Comensha. De SGP-fractie mist echter de integrale aanpak van mensenhandel en de adequate hulp aan slachtoffers. Wat de SGP-fractie betreft moet hier meer landelijke regie op komen en moet er duidelijker worden gecommuniceerd tussen zorg-en veiligheidsinstellingen. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over welke gegevens gedeeld mogen worden onder de AVG. Wat is de inzet van de staatssecretaris om deze problematiek aan te pakken?

Wet Regulering Sekswerk
De WRS is jaren geleden aangekondigd en wordt nu opnieuw gewijzigd. Intussen is iedere gemeente nu zelf aan het uitvogelen hoe het prostitutiebeleid eruit moet zien.
In Groningen zijn er goede ervaringen, maar dit betekent ook dat er in de gemeente Pekela of Westerwolde sprake kan zijn van een waterbedeffect waardoor het probleem zich verschuift. Het wordt nu echt tijd dat we de WRS gaan behandelen. Wanneer komt de WRS naar de Kamer?

Tot slot
Het prostitutiebeleid is niet iets om trots op te zijn, waar ik wel trots op ben is het werk van uitstaporganisaties en de vrouwen die dúrven uit te stappen. Laten we daar met elkaar op blijven inzetten.