1 juni 2022

Van der Staaij over slachtofferbeleid

Lees hier de bijdrage van SGP-Fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het commissiedebat met minister Weerwind voor Rechtsbescherming over het slachtofferbeleid.

In een rechtsstaat zijn rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend.
Helaas worden er iedere dag weer mensen slachtoffer van uiteenlopende delicten. Des te groter is het belang dat we slachtoffers op de juiste manier bijstaan om het aangedane leed te verwerken. Recht doen aan het slachtoffer en recht spreken tegenover de dader is van cruciaal belang.

De SGP pleit voor strenger en sneller straffen om secundaire victimisatie te voorkomen.  De SGP is blij met de inzet van het ministerie om de doorlooptijden van zedenzaken te versnellen, wel wil de SGP-fractie waarschuwen voor het waterbedeffect wanneer rechercheurs van andere zaken worden gehaald. Komen andere zaken niet in de knel nu de prioriteit verlegd wordt? Wanneer verwacht de minister dat de beloofde 113fte volledig ingevuld is?

Meerjarenagenda slachtofferbeleid
De SGP-fractie waardeert de inspanningen van het kabinet om de rechtspositie van het slachtoffer in het strafproces te verstevigen. De inspanningen van de meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021 laten positieve resultaten zien.
Tegelijkertijd zijn we er nog niet. De SGP-fractie vreest dat hoge ambities niet allemaal waargemaakt kunnen worden, dat zien we al aan de invoering van de Wet uitbreiding slachtofferrechten.  Deze wet moet echt snel ingevoerd worden, maar het hapert in de uitvoering.  Hoe borgt de minister dat de meerjarenagenda slachtofferbleleid 2022-2025 op tijd uitgevoerd wordt?

Hoe voorkomen we dat het bij papier blijft en de randvoorwaarden niet gehaald worden? Daarnaast gaat het nog té vaak mis met het lekken van persoonsgegevens van slachtoffers en komen deze in handen van criminelen terecht met alle gevolgen van dien. Kan de minister aangeven hoe de persoonsgegevens van slachtoffers structureel beschermd gaan worden?
Wat betreft de bescherming van slachtoffers neemt de politie bij iedere aangifte een individuele beoordeling af om de kwetsbaarheid en behoefte aan bescherming vast te stellen. Hoe vindt deze beoordeling plaats? En is de stem van het slachtoffer hierin doorslaggevend?

Verbetering verhaal op daders
Het uitgangspunt van schadevergoeding aan slachtoffers is dat de dader betaalt. Te vaak blijkt de dader gevlucht naar het buitenland of blijft hij onder de radar van instanties. De pilot dynamisch monitoren biedt mogelijkheden op het gebied van het toetsen van inkomsten en vermogens van daders. De SGP-fractie vraagt de minister of het systeem niet gemakkelijk te omzeilen is door geld op een derdenrekening te laten storten of op contante wijze inkomsten te ontvangen. Hoe vindt die monitoring plaats?

Betrokkenheid slachtoffers bij OM-strafbeschikking
De Nationale Ombudsman waarschuwt in zijn brief voor een gebrek aan waarborgen voor slachtoffers in zaken die het OM met een strafbeschikking afhandelt. De minister is van mening dat er op dit moment onvoldoende aanleiding is om de rechten van slachtoffers in de beleidsregels met betrekking tot de strafbeschikking te wijzigingen. De SGP-fractie vindt dit zorgelijk.
In zaken waarbij het slachtoffer kampt met de gevolgen van een delict moet het belang van het slachtoffer voorop staan.

Achter ieder slachtoffer schuilt een persoon, dat maakt dat ieder slachtoffer een zaak anders kan beleven. De stem van het slachtoffer zou, indien gewenst, betrokken moeten worden bij iedere strafbeschikking. Is de minister voornemens om het spreekrecht voor slachtoffers bij strafbeschikkingen uit te breiden? 

 

"Vandaag spreken we met minister Weerwind voor Rechtsbescherming over slachtofferbeleid. Recht doen aan het slachtoffer is van cruciaal belang. De SGP zet in op snellere doorlooptijden, meer bescherming en voldoende spreekrecht voor het slachtoffer."

- Kees van der Staaij