23 augustus 2022

Van der Staaij over stikstof, koopkracht en asiel

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over de uitspraken van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en partijleider van het CDA over stikstof, de koopkracht en de asielcrisis.



Het nieuwe politieke seizoen is begonnen. Het was een stevige aftrap. Alle drie de hoofdpijnkwesties kwamen langs in het interview met CDA-leider Hoekstra. Stikstof. Koopkracht. Asiel.

Hoofdpijnkwesties, jazeker. Hoofdpijn voor de boeren die zich in de steek gelaten voelen door de stikstofbesluiten van het kabinet. Die gekweld worden door de onzekerheid of ze wel dóór kunnen op hun grond waar ze zich zó mee verbonden weten. Hoofdpijn voor de gezinnen die het al lastig hebben en de kosten voor boodschappen en hun energierekening tot hun verbijstering wéér verder zien stijgen. Hoofdpijn voor de mensen in Albergen die ineens te maken krijgen met een doordrukbesluit over de opvang van asielzoekers.

Hoekstra is geen vreemdeling in Jeruzalem. Dit zijn beslist de kwesties waarvan we elke dag merken dat dit veel mensen zorgen geeft, onvrede en onbehagen. Dit zijn ook precies de punten waarop de SGP al eerder beweging van het kabinet verwachtte.

Maar ja, de heer Hoekstra is natuurlijk wel minister en de regering hoort met één mond te spreken. En de heer Hoekstra is ook nog eens iemand die zijn handtekening heeft gezet onder dit regeerakkoord. Dat dit flinke heibel oplevert in kabinet en coalitie kon je dan ook uittekenen. Staatrechtelijk gezien ben ik het eens met de premier: een minister die ook politiek leider is, moet enige ruimte hebben om buiten de lijntjes te kleuren, zolang dit niet te vaak en te veel gebeurt.

Wat deze heibel met de coalitie en het onderling vertrouwen binnen het kabinet doet, laat ik vooralsnog graag aan de coalitie zelf. Oppositionele relatietherapie helpt meestal niet. Kloppen de berichten dat het conflict vooralsnog bevroren is in afwachting van de ronde van Remkes?

Veel belangrijker vindt de SGP dat de verwachtingen die Hoekstra’s uitlatingen bij bezorgde burgers hebben gegeven een overtuigend vervolg krijgen. Dat het, zo gezegd, heilzame heibel blijkt te zijn. Echt een bijstelling van de koers oplevert. Daarom de volgende vragen:

  • Kunnen we erop rekenen dat de stikstofparagraaf in het coalitie-akkoord inderdaad niet heilig wordt verklaard? Luister ook naar de provinciebestuurders. Die zijn glashelder: dit is niet te doen. Het 2030-doel moet op de schop. Het maakt voor boerenbedrijven het verschil tussen stoppen of doorgaan.
  • Kunnen we er op rekenen dat het kabinet ook met open oog wil kijken naar creatieve voorstellen om de koopkracht van burgers te ondersteunen? Hier is een gedeelde verantwoordelijkheid in het geding. Ik zou zelf uitdrukkelijk willen noemen het voorstel vanuit het midden- en kleinbedrijf om de mogelijkheid te krijgen om de werknemers een onbelaste vergoeding te geven. Pakt het kabinet dit op? Gaat het kabinet ook aan de slag met het verlagen van het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, een voorstel waar de SGP eerder dit jaar samen met de SP een motie voor indiende?
  • Tot slot nog over asiel: wanneer gaat het kabinet nu eens serieus werk maken van het stevig inperken van de instroom in plaats van gemeenten met dwangmaatregelen te dreigen?



Bekijk hier de interruptie van Kees van der Staaij tijdens de bijdrage van Pieter Heerma (CDA)