10 maart 2023

Van der Staaij stelt schriftelijke vragen over draagmoederschap

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Fractievoorzitter Kees van der Staaij aan minister Weerwind van Rechtsbescherming over het bericht ‘Experts wereldwijd roepen op tot afschaffing draagmoederschap’.

  1. Bent u bekend met de inhoud van het bericht ‘Experts wereldwijd roepen op tot afschaffing draagmoederschap’?
  2. Wat is uw reactie op de verklaring over de wereldwijde afschaffing van draagmoederschap?
  3. Bent u het met de experts uit 76 verschillende landen eens dat draagmoederschap een schending van mensenrechten is en dat landen dit moeten bestrijden?
  4. Hoe verhoudt deze internationale verklaring zich met het coalitieakkoord waarin benoemd wordt dat de behandeling van voorstellen voor een goede regeling voor draagmoederschap gecontinueerd wordt? Kunt u hierbij ook de kritische noten uit het rapport van de Commissie Joustra over draagmoederschap betrekken?
  5. Verandert deze internationale verklaring iets aan het kabinetsstandpunt omtrent draagmoederschap?
  6. Wat is de houding van het kabinet ten opzichte van het voorstel voor een internationaal verdrag om draagmoederschap af te schaffen?
  7. Welke voornemens hebt u om in ieder geval misstanden rond het draagmoederschap eerder te signaleren en verder tegen te gaan?
  8. Bent u het met de stelling uit de verklaring eens dat draagmoederschap de rechten van zowel vrouwen als kinderen schendt? Zo ja, wat gaat het kabinet doen om hiertegen op te treden?