14 februari 2019

Van der Staaij wil snellere ambulancehulp Gelderland

SGP-voorman Kees van der Staaij maakt zich zorgen over de aanrijtijden van ambulances. Onder meer Gelderland en ook delen van Flevoland zitten in de gevarenzone.

Hij heeft daarom donderdagochtend een motie (zie onderaan deze pagina) ingediend die aandringt op het verkorten van de aanrijtijden. De minister reageerde positief op het voorstel van de SGP. De verwachting is dan ook dat de motie dinsdag een meerderheid zal krijgen in de Tweede Kamer. 

Gelderland
Volgens Van der Staaij wordt in verschillende Gelderse dorpen de norm voor de aanrijtijden (15 minuten na melding) al jarenlang sowieso niet gehaald.  "Ik denk bijvoorbeeld aan Elspeet, Uddel en Harskamp. Maar ook zuidelijker, zoals in Oosterbeek en Renkum. Deze plaatsen zijn zowel binnen als buiten de spits niet in een kwartier bereikbaar. Dit probleem speelt echt al meer dan tien jaar. Wat ons betreft moet de minister daarom nu echt de regie pakken."

Urk
De SGP-voorman maakt zich ook zorgen over de aanrijtijden van ambulances op Urk. "De gemiddelde ritduur van ambulances is sinds de (gedeeltelijke) sluiting van de spoedeisende hulp in Lelystad opgelopen tot meer dan een uur. Ik vind dit echt zeer zorgwekkend."

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in grote delen van de provincie Gelderland een ambulance bij noodgevallen vaak niet binnen 15 minuten aanwezig is,

overwegende dat in deze gebieden de normtijd van 15 minuten al jarenlang niet wordt gehaald,

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten en RAV’s in Gelderland en representerende verzekeraars om hen aan te sporen de aanrijtijden van ambulances te verkorten en de Kamer hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij