11 september 2019

Van pilletjesparadijs naar drugsvrije generatie

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop maakt zich zorgen over de drugsreputatie van Nederland. Hij spreekt van een 'pilletjesparadijs', een 'wietwalhalla' en een 'drugsdroom'. Bisschop wil juist naar een drugsvrije generatie. Lees hieronder de SGP-bijdrage aan het drugsdebat.

"Ik moet bekennen dat de ‘geschokte’ reacties op het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’, mij wel wat verbaasden. Mijn eerste gedachte was: ‘de hoofdboodschap van dat rapport, dat was toch grotendeels allang bekend? Wat is het nieuws? Doet deze ophef wel recht aan de taaie strijd die burgemeesters in de regio die al jaren strijden tegen de ondermijning van hun gemeente door drugscriminaliteit?

Mijn tweede gedachte was: ‘Dit is hoopvol.’ Nederland heeft de reputatie opgebouwd van een pilletjesparadijs, wietwalhalla, een drugsdroom. Breekt dan nu eindelijk in ons land het besef door dit een naargeestig sprookjesbeeld is? ‘Slaat het denken over drugsgebruik in Nederland om?’ kopte De Volkskrant. Ik hoop het van harte. Deze minister benadrukt zéér terecht het belang van een mentaliteitsverandering. Dat we drugsgebruik niet langer normaal gaan vinden. Dat we inzien dat je door drugs te gebruiken, bijdraagt aan het instandhouden van een crimineel businessmodel. Dat we ons realiseren dat de drugsbendes vrijwel altijd misbruik maakt van mensen in een kwetsbare positie. Dat we beseffen dat drugsverslaving het leven van jonge mensen kapot maakt.

Hiervoor is het nodig dat we niet alleen streven naar een rookvrije generatie, zoals dit kabinet vol verve doet, maar ook een drugsvrije generatie. Is de minister bereid om zich hiervoor sterk te maken?

Tegelijkertijd blijft het ook nodig om drugsgerelateerde criminaliteit keihard aan te pakken. De SGP signaleert drie knelpunten.

Ondermijningsfonds
Het kabinet heeft incidenteel 100 miljoen vrijgemaakt voor het Ondermijningsfonds en investeert daarnaast structureel oplopend tot 10 miljoen. Wij horen en zien dat hier eigenlijk nog een schepje bovenop moet. Is de minister bereid om te onderzoeken of gemeenten er extra en voor een langere periode kunnen worden ondersteund in de aanpak van ondermijning?

Informatieuitwisseling
Wet- en regelgeving staat uitwisseling van informatie tussen betrokken instanties en gemeenten in de weg. Dit belemmert een brede aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit, waarbij Politie, OM, het Rijk, Belastingdienst, FIOD, het RIEC en andere instanties de krachten bundelen. Hoe staat met de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. die - hoewel ingediend in een andere context - vroeg om te onderzoeken op welke onderdelen van het veiligheidsdomein er het risico bestaat dat een beroep op de privacy in de weg staat aan de gegevensuitwisseling die noodzakelijk is voor adequate vaststelling van de risico's.

Samenwerking
Samenwerking tussen gemeenten, de Rijksoverheid en (financiële) opsporingsinstanties is dus cruciaal. Vlak voor het zomerreces kondigde de minister investeringen aan voor de opsporing van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning. Het ging voor onder andere de FIOD, de Belastingdienst en het OM een bedrag oplopend tot een structureel bedrag van € 29 miljoen vanaf 2021. De exacte inzet en verdeling van de middelen worden in onderlinge afstemming bepaald. Kan de minister inmiddels al iets toelichten over de inzet en verdeling van dit geld? Wat heeft prioriteit?