14 juli 2023

Vliegenafvangers gevraagd

Alles alle vliegenafvangende politici de komende tijd aan de slag gaan in de uienteelt, is het probleem van de uienvlieg vast snel verleden tijd....

Afgelopen maandag was SGP-Kamerlid Roelof Bisschop op werkbezoek in de akkerbouw. ’s Morgens met Agrifirm bij hun proefvelden in Lelystad rond het thema geïntegreerde gewasbescherming. ’s Middags bij Veco BV, een bedrijf dat onder meer zilveruien teelt en verwerkt.

De teelt van zilveruien laat haarscherp zien waar boeren tegenaan lopen. De uienvlieg kon effectief tegengegaan worden door toepassing van zaadcoating. Nu dit niet meer mag, verspreidt de uienvlieg zich steeds meer en zorgt voor steeds grotere opbrengstverliezen. Effectieve alternatieve middelen zijn er niet en vliegengaas rond de percelen helpt nauwelijks. Het risico van veel spuiten van weinig effectieve middelen ligt op de loer. Die zaadcoating verdient een vrijstelling.

Het werkbezoek ’s morgens liet zien dat er andere mogelijkheden zijn om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen dan het steeds verder inperken van het middelenpakket. Telers kunnen door het benchmarken van milieubelastingpunten uitgedaagd worden om hun milieubelasting omlaag te brengen. Gebruik van nieuwe technieken voor precisiebespuiting kan het middelengebruik met wel 90% reduceren. De gebruiksvoorschriften moeten hier dan nog wel op toegesneden worden! Ook de ontwikkeling van ziekteresistente rassen en het investeren in een gezonde bodem draagt bij aan minder afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Kortom, werk aan de winkel, niet alleen voor boeren, maar ook voor Den Haag en Brussel!