7 september 2022

Voorkom nieuwe stikstofknelgevallen

“Ik ben erg geschrokken van de uitspraak van de Raad van State dat er een streep moet worden gehaald door vergunningen voor emissiearme stalsystemen. Dit is de zoveelste klap die boeren krijgen. Eerder deze week was er ook het besluit dat Brussel een eind maakt aan de derogatie. Het houdt maar niet op.” 

Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop nadat de Raad van State afgegeven vergunningen voor betere stallen ongeldig heeft verklaard: “Natuurlijk mag je vragen stellen over de werking van emissiearme stalvloeren. Maar waar is de rechtszekerheid van boeren? Het gaat om wettelijk vastgestelde emissiefactoren, gebaseerd op metingen in proefstallen. Waar kun je als ondernemer nu nog van op aan? Ik ben bang dat er een volgende groep ondernemers in de knel komt.”  

De SGP vindt dat verder gekeken moet worden. Roelof Bisschop: “Er kan gekozen worden voor de route van maatwerkvoorschriften om de goede werking van emissiearme stalvloeren te waarborgen. Hoe dan ook is het cruciaal dat LNV snel werk maakt van het onderzoek naar de goede werking van stalsystemen en de factoren die daarop van invloed zijn en van methoden voor het real time meten van ammoniak. Het is verder goed om ons te realiseren dat in de landelijke emissie- en depositiecijfers al wel gerekend is met gecorrigeerde emissiefactoren en dat de depositiebijdragen van individuele bedrijven minimaal zijn.”    

Bisschop wijst erop dat de gang van zaken in de landbouw wringt met de strikte zekerheden die wetgever en rechter eisen. “Als we samen uit het stikstofmoeras willen komen, moeten we recht doen aan de natuurlijke dynamiek van de landbouw. Weer, voer, management, stalsysteem, alles heeft invloed op de ammoniakemissie. De landbouw is geen fabriek met meters, filters en schoorsteenpijpen waar elke processtap precies in beeld is. Dat moeten we ook niet van de sector willen verlangen. De strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel, waarbij de risico’s bij ondernemers worden gelegd, maakt ook kopschuw om stappen vooruit te zetten. Terwijl we juist met elkaar vooruit moeten. Ja, er is werk aan de winkel voor het verlagen van emissies. Maar dan wel graag met een beetje gezond boerenverstand,” aldus Bisschop.