12 juni 2024

Vragen over berichtgeving NOS inzake Israël en Gaza

SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer heeft schriftelijke Kamervragen aan staatssecretaris Gräper-van Koolwijk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichtgeving van de NOS rond Israël en Gaza. De vragen zijn hieronder te lezen. 

  1. Bent u bekend met het zwartboek van Likoed Nederland over de berichtgeving van de NOS inzake Israël en Gaza?
  2. Wat zou ervan vinden als de landelijk publieke omroep, ondanks de aanwezigheid van een uitgebreide redactie, stelselmatig onevenwichtige berichtgeving verspreidt over de situatie in Israël en zich daarbij geregeld baseert op uitlatingen van terroristische organisaties?
  3. Bent u bereid het zwartboek onder de aandacht te brengen van de NPO ten behoeve van de journalistieke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de nieuwsvoorziening voortdurend te verbeteren?
  4. Kunt u aangeven op welke wijze de NOS gebruik maakt van ervaringen van publieke omroepen in andere landen als het gaat om het berichten over gevoelige situaties zoals in Israël? Bent u bereid de NPO te stimuleren om bijvoorbeeld in contact te treden met de BBC om te leren van goede praktijken?