20 juni 2018

Vuurwerk vaker verbieden

Elk jaar weer zorgt vuurwerk bij de jaarwisseling voor veel ongelukken, enorme schade en grote overlast. Dat is volgens de SGP reden om nu concreet wat te doen om de schade en overlast in te dammen.

 De SGP bepleit daarom:

  • Een verbod op zwaar knalvuurwerk. 10% van het vuurwerk is knalvuurwerk, maar het veroorzaakt maar liefst 40% van de slachtoffers.
  • Een verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld vuurpijlen.
  • Een eerlijke beprijzing van vuurwerk door een vuurwerkbelasting. De opbrengst daarvan moet gebruikt worden om de kosten te betalen die nodig zijn voor onder andere schoonmaak en herstel van vuurwerkschade.

Mochten deze maatregelen onvoldoende politieke steun krijgen, dan moet het mogelijk zijn dat gemeentes een lokaal vuurwerkverbod uitvaardigen en alleen bepaalde plekken aanwijzen voor het afsteken van vuurwerk.