9 februari 2023

Waar blijft perspectief voor de vissers?

Op donderdag 9 februari debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over Tuinbouw en Visserij. De bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is hieronder te lezen.

Als de minister zijn Visie ‘voedsel uit zee’ serieus neemt, moet hij ervoor zorgen dat onze vissermannen niet steeds aan het kortste eind trekken, zoals nu gebeurt. Kijk naar de garnalenvisserij. Schiphol gebruikt de vliegtuigen die vroeger opstegen als referentie voor de natuurvergunning. Visserijbedrijven mogen dat voor hun kotters niet doen. Wat schreef de Landsadvocaat over dit meten met twee maten? Wordt de subsidieregeling voor katalysatoren nog deze maand opengesteld? Maakt de minister werk van gedegen onderzoek naar de daadwerkelijke impact op beschermde natuurwaarden?  Natuurorganisaties wraken de gevolgen voor de zwarte eend, terwijl de praktijk leert dat er door de garnalenvisserij meer mesheften komen, juist een voedselbron voor de zwarte eend.

Triest dat zoveel kottervissers meedoen aan de saneringsregeling. Een zorgelijke start voor de Visie ‘voedsel uit zee’! Europeanen eten 10 miljoen ton vis, waarvan we er maar 4 miljoen ton zelf vangen… Waar blijft het perspectief voor vissers om dóór te gaan? Waar blijft de uitbetaling van de financiële regelingen voor innovatie, zoals een dieselelektrisch aangedreven kotter, voor overbrugging en liquiditeit? Hoe gaat de minister de onwerkbare aanlandplicht van tafel krijgen? Graag daden in plaats van woorden.

Zogenaamde trackrecords geven vissers het recht om in een bepaald gebied te vissen. Daarbij zitten schotten tussen boomkor en trawl- of bordenvisserij. In de Noorse zone geldt een boomkorverbod. Het zou vissers helpen als ze hier wél met de bordenvisserij terecht kunnen. Wil de minister snel de schotten tussen deze vistuigen weghalen?

Maakt de minister zich sterk voor meer ruimte voor visserij op de Noordzee? Werk aan mogelijkheden voor kottervisserij in windparken. Combineer windparken met Natura 2000 gebieden. Natuurorganisaties nemen nu de visserij op de Bruine Bank op de korrel. Gaat de minister ervoor zorgen dat de visserij hier mogelijk blijft? Wie weet, profiteren jonge scholletjes en tongetjes juist van het loswoelen van de zeebodem, zoals waarschijnlijk ook in de Scholbox.

Ik noem hier ook de schelpdiervisserij. De minister kijkt naar mogelijkheden in windparken. Maar, hoe moeten die kleine boten daar komen? Wil de minister ook inzetten op pilots dichterbij de kust?

Waar wil het kabinet naar toe met onze glastuinbouw? Het coalitieplan voor afschaffing van het verlaagde energiebelastingtarief en de WKK-vrijstelling is een zwaard van Damocles. De dikke rode cijfers in de Wageningse analyse spreken boekdelen.

Vanwaar trouwens de vier keer hogere belastingopbrengst dan volgens het coalitieakkoord? Ik wil geen misrekening met verstrekkende gevolgen. Het verlaagde tarief is er niet voor niets. Glastuinbouwbedrijven zijn geen multinationals. Het reguliere tarief zou onevenredig zwaar op deze familieschouders drukken. Het CO2-sectorsysteem wordt al aangescherpt. De energieprijzen zijn hoog. De exploderende belastingheffing belemmert juist grote investeringen in bijvoorbeeld aardwarmteprojecten. Kortom, gaat de minister deze misrekening voorkomen?

De gretigheid met de energiebelasting contrasteert met het uitblijven van de broodnodige correctiefactor voor duurzame warmte in de SDE-regeling. Wanneer komt die?