19 juni 2024

We moeten oog hebben voor wat Defensie nodig heeft!

Op dinsdag 19 juni debatteerde de Tweede Kamer met Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Namens de SGP sprak Diederik van Dijk. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

"Ik wil meer ruimte en minder regels om te oefenen, maar ik wil ook niet leven in een land waar Defensie de regels bepaalt.” Dat zei een landmachtofficier tijdens een recent werkbezoek. Een treffende samenvatting van Defensiebehoeften, de ruimtelijke indeling, en bureaucratische regels. Die punten bespreek ik graag.

Noodzaak
Wij moeten gedegen oog hebben voor wat Defensie nodig heeft. Een Defensie die ons verdedigt en beschermt wat ons dierbaar is, moet ook midden tussen ons haar werk kunnen doen. Daarvoor zijn tientallen nieuwe behoeften en uitbreidingen opgesomd. Stuk voor stuk begrijpelijk en verklaarbaar. Graag hoor ik nader van de Staatssecretaris over de totstandkoming van deze behoeften:

  • Zijn deze gepland op wat Defensie zelf nodig heeft, de Defensievisie of om aan de NATO Capability Targets te voldoen?
  • En wat zijn naast deze behoeften, die minima zijn, de extra’s die nuttig zijn? Voor Defensie wil je niet net genoeg, maar ruim voorbereid zijn.

Defensie traint al veel in het buitenland. Al die weken per jaar weg spelen een rol bij uitstroom van personeel. Natuurlijk mag van militairen flexibiliteit worden verwacht. Maar voor behoud van gemotiveerd, getraind en opgeleid personeel is het wel geraden om die flexibiliteit niet te overvragen en dat is een extra reden om meer ruimte voor oefenen in eigen land te creëren.

Proces
Dan heb ik het nog over het proces van het NPRD en onze rol als Kamer. Graag sla ik een aantal piketpaaltjes en geef ik voorkeuren mee voor het proces.
Allereerst complimenten dat de inspraak en participatie van bewoners aanmerkelijk verbeterd is. Dat ging in het verleden stroever, ik memoreer de verschillende debatten over de radar in Herwijnen die ik in de Senaat met de Staatssecretaris mocht voeren.

Er zijn ruim zienswijzen ingediend en beantwoord, dat zal voor de definitieve voorkeurslocaties nog eens gebeuren. Daarnaast zijn de 12 provinciale bijeenkomsten goed georganiseerd, informatief en toegankelijk.
Positief nieuws dus en dit moeten we vasthouden. Tegelijkertijd vraag ik de Staatssecretaris of er stappen zijn die versneld kunnen worden. Defensie heeft een aantal ruimtebehoeftes, zoals een schietterrein voor de Marechaussee, liever gisteren al.

Ook geven sommige omwonenden aan dat ze liever sneller duidelijkheid willen wat dit voor hun huis en omgeving betekent. Als beide partijen iets sneller willen, hoor ik graag wat de mogelijkheden zijn van de staatssecretaris, maar ook de risico’s.

Overig
Dan bespreek ik graag de Drones. Defensie wil meer met drones gaan doen, boven Nederland en op eigen terreinen. De regelgeving bestaat niet, hindert of loopt vaak achter. Op een werkbezoek bleek dat het voor de marine zelfs op de eigen kazerne lastig was. Daardoor moest marinepersoneel zelf in masten klimmen en dergelijk ongemak meer. Als regelgeving hier in de weg zit moeten we de knelpunten snel oplossen.

  • Heeft de staatssecretaris een analyse over waarom droneregelgeving achterloopt en wat er nodig is? Zo niet, dan hoop ik op een toezegging dat hij het gaat onderzoeken.

Dan als laatste de knelpunten rond de mogelijke zonnepanelen op het IJsselmeer waar ook een schietterrein is.

  • Is Defensie voor dit zonne-atollenproject geraadpleegd of is zij verrast toen de verkenning begon?
  • En hoe borgt Defensie dat haar schietterrein daar blijft? Of is daarvoor een andere locatie te vinden in Nederland?