22 januari 2019

Wie goed is voor de wolf, is slecht voor de schapen

Dinsdag liet landbouworganisatie LTO weten de beschermde status van de wolf aan te willen passen, zodat het mogelijk wordt deze dieren af te schieten. Reden hiervoor is de zorg onder boeren dat hun vee gevaar loopt als de wolf zich blijvend in Nederland vestigt.

Omdat de wolf in Europa beschermd wordt, is het nu niet mogelijk om wolven af te schieten. LTO wil deze mogelijkheid creëren, omdat wolven een gevaar kunnen vormen als er te veel komen. Zo zijn vorig jaar meer dan 150 schapen doodgebeten en verscheurd door rondzwervende wolven.

Ook de Nederlandse Jagersvereniging vreest dat de wolf overlast zal veroorzaken als deze diersoort zich hier permanent vestigt. Nederland is te vol voor wolven. Andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, kampen met dezelfde problemen.

De SGP sluit zich van harte aan bij de oproep van de LTO. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP: "Zolang er ruimte voor de wolven is, zijn ze welkom. Maar wie goed is voor de wolf, is slecht voor de schapen – en andere prooidieren. Als ze een gevaar gaan vormen voor boerenbedrijven of de natuur in Nederland, willen we in kunnen grijpen. Daarom steunen wij de mogelijkheid om wolven af te schieten."