25 maart 2022

Zelfmoordpoeder ook gevaarlijk voor derden, SGP stelt vragen

SGP-Kamerleden Chris Stoffer en Roelof Bisschop hebben vrijdag schriftelijke vragen ingediend bij de regering over zelfmoordpoeder. Aanleiding is de berichtgeving van de NOS over een onwel geworden agent na vermoedelijk contact met zelfmoordpoeder.

Schriftelijke vragen van de leden Stoffer en Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Agent werd onwel na vermoedelijk contact met zelfmoordpoeder’

  1. Kent u het bericht ‘Agent werd onwel na vermoedelijk contact met zelfmoordpoeder’?
  2. Deelt u de zorgen over de gezondheid van hulpverleners als zij geconfronteerd worden met een situatie waarin sprake is van (het gebruik van) zelfmoordpoeder?
  3. Hoe worden hulpverleners voorbereid of getraind op dergelijke situaties?
  4. Wie is er verantwoordelijk als een hulpverlener blijvend letsel overhoudt of zelfs overlijdt na hulpverlening aan een persoon die een zelfdodingsmiddel heeft gebruikt?
  5. Hoeveel (derden-)slachtoffers moeten er vallen voordat u verdere stappen zet om de handel in dit zelfmoordpoeder aan banden te leggen?
  6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de code ‘Signalering van risico’s op suïcide met behulp van chemische stoffen’?
  7. Ziet u reden om de afspraken die in deze code zijn vastgelegd aan te passen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom de beschikbaarheid van het zelfdodingsmiddel en de risico’s die dit oplevert voor omstanders zoals hulpverleners?
  8. Bent u bekend met de oproep van Stichting Ximena’s Vlinder (namens nabestaanden van slachtoffers van het zelfdodingsmiddel) om uw standpunt ten aanzien van het invoeren van een verbod op zelfdodingspoeders te heroverwegen? Wat is uw reactie op die oproep? Bent u bereid om persoonlijk met vertegenwoordigers van deze stichting in gesprek te gaan?
  9. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil?