21 juni 2018

Zet bij Europese top in op opvang buiten de EU

De SGP wil dat Nederland inzet op mogelijkheden om asielzoekers buiten de EU op te vangen. In veilige opvangcentra kan vervolgens op een zorgvuldige manier beoordeeld worden of een asielzoeker wel of niet in aanmerking komt voor een verblijfsstatus in Europa. Lees hieronder de inbreng van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over de Nederlandse inzet voor de Europese top.

"Europa gooit het over een andere boeg. Althans, daar lijken de eerste berichten op te wijzen. Asielzoekers krijgen voortaan opvang buiten de EU. Echte vluchtelingen kunnen vanaf daar alsnog naar Europa. De rest niet: economische migranten blijven buiten de EU.

Wat de SGP betreft is dat een goede lijn. Iets wat wij altijd al hebben betoogd.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor iedereen beter is:

  • De echte vluchteling krijgt verblijf in Europa, zolang dat nodig is.
  • Economische migranten, die toch al geen kans op een verblijfsstatus maken, houden we buiten de EU, zodat ze niet in de illegaliteit belanden. Er is immers geen effectief terugkeerbeleid in de EU. Ze blijven daarom zonder enig perspectief rondtrekken door Europa.
  • De Europese bevolking zal meer draagvlak bieden voor opvang van vluchtelingen.
  • En er komt een einde aan illegale mensensmokkel via de Middellandse zee waar criminele mensenhandelaren veel geld mee verdienen.

Over dat laatste punt diende mijn collega Roelof Bisschop eergisteren nog schriftelijke vragen in.

Mijn vraag aan de premier is eigenlijk heel eenvoudig: Gaat hij zich binnen de EU hard maken voor de zojuist geschetste lijn? Wat wordt zijn inbreng tijdens de Europese Top?

Graag wil ik de minister-president drie punten meegeven voor de Europese top. Eén: Steun het voorstel om asielzoekers buiten de EU op te vangen en alleen echte vluchtelingen tijdelijk verblijf in de EU te bieden. Twee: Pleit op de EU-top voor een effectief Europees terugkeerbeleid voor economische migranten, rapporten wijzen immers uit dat van succesvolle terugkeer nauwelijks sprake is.

En tot slot, voorzitter, wil ik de premier oproepen om niet te veel te verwachten van de top op aanstaande zondag. Het aloude gezegde zegt immers: zondagswerk is niet sterk!