22 september 2020

'Zijn we klaar voor de tweede golf?' - #corona debat 14

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het veertiende plenaire debat over de coronacrisis.

‘De tweede golf’… we hadden gehoopt dat dit ons niet zou overkomen, maar het komt als we eerlijk zijn ook niet onverwachts. Wat de SGP zorgen baart, is dat het testen en bron- en contactonderzoek niet op orde is. Het is cruciaal dat we in deze fase in de gaten houden hoe en hoe snel het virus zich verspreidt. Iedereen met klachten testen, bron- en contactonderzoek: dat waren de hoekstenen van het versoepelen van de maatregelen. En precies dit staat nu onder grote druk.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat zit er toch achter de stroperige opschaling van de laboratoriumcapaciteit? Na zoveel maanden zou je toch inmiddels beter verwachten. Waarom is voor aanbestedingen gekozen?

Voor de zorg en het onderwijs is er inmiddels een voorrangsregeling. Maar hoe zit het met de beschikbaarheid van testen voor andere cruciale beroepen, zoals de politie, het leger, de voedselvoorziening? Waarom frustreert het kabinet initiatieven uit deze sectoren om zelf test- en capaciteit te regelen? Wordt er gegeven de huidige situatie niet te star aan een statelijke sturing vastgehouden?

De maatregelen naar aanleiding van de toegenomen besmettingen zijn beperkt. Laat helder zijn: de SGP steunt het beroep op eigen verantwoordelijkheid en het pleidooi voor verstandig gedrag. Er is een fijnmazige aanpak nodig waarbij je het virus zo hard mogelijk treft en de samenleving zo min mogelijk. Maar moet je aan overschrijding van de signaalwaarden in het ‘coronadashboard’ niet vooraf duidelijke en logische maatregelen koppelen zodat voor iedereen helder is wat de consequenties zijn als de verspreiding van het virus niet de goede kant op gaat? En moet je niet meer duidelijkheid geven over waar het virus zich binnen een regio of gemeente precies bevindt?

Mondkapjes
We hebben sterk de indruk dat schaarste een rol speelde bij het opstellen van de mondkapjesrichtlijn. Dit is door het kabinet altijd stellig ontkend. Daarom begrijp ik de boosheid en schrik van vanuit de zorg heel goed. De schimmigheid over de richtlijn knaagt aan de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van adviezen van de overheid. Juist omdat het coronabeleid zó sterk leunt op de medisch-wetenschappelijke onafhankelijkheid van het RIVM, weegt dit zwaar. Hoe gaat de minister het geschonden vertrouwen herstellen?

Onderwijs
Kinderen op de basisschool mogen met klachten toch naar school en hoeven niet per se meer worden getest. Het is inmiddels het snotneusbesluit gaan heten. Hoe beoordeelt het kabinet inzichten uit het buitenland waaruit zou blijken dat kinderen wel degelijk een rol spelen in de verspreiding van het virus? Hoe voorkomen we dat op deze manier het virus zich ondergronds verder verspreid gaat om de verspreiding.

Zorgwerkers
Met de oplopende besmettingen neemt ook de kans op meer ziekenhuisopnames toe. Zijn we daarop voorbereid? Is de zorg daar wel klaar voor? Hoeveel IC-bedden mét personeel zijn er op dit moment beschikbaar?

Afgelopen vrijdag werd duidelijk hoe het kabinet de zorgbonus wil gaan invullen. Het is niet zo ruimhartig als veel zorgwerkers hadden gehoopt. Dat voelt als een teleurstelling. Door de ingewikkeldheid van de regeling neemt de waarde van de waardering helaas af. Welke mogelijkheden voor verruiming ziet het kabinet?