7 februari 2024

Zijn we nog veilig?

'Hoe is het met onze veiligheid?' Die vraag stelt SGP-Kamerlid Diederik van Dijk in zijn bijdrage aan het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook legt hij de vinger bij antisemitisme in Nederland. Lees hier zijn spreektekst.

Hoe houden we ons land veilig? Een vraag die opkomt bij het voorbereiden van deze begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid. We geven miljarden uit aan veiligheid, maar zijn we daadwerkelijk veilig?

Politie
Ik denk aan de wijkagenten die onze wijken veilig moeten houden, de haarvaten van de samenleving. Zij doen ontzettend belangrijk werk aan de preventiekant, maar komen niet aan hun werk toe omdat ze moeten bijspringen in de noodhulp of bij demonstraties. De in de Politiewet vastgelegde norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners lijkt op papier gehaald te worden, maar in de praktijk komen wijkagenten nauwelijks aan hun wijk toe.
De SGP maakt zich grote zorgen nu de norm die ervoor zorgt dat wijkagenten voor 80% zijn vrijgesteld voor het werken 'in of voor de wijk’ in de verste verten niet gehaald wordt. Wat is de inzet van de minister om deze norm in de praktijk te brengen?

Eén van de belangrijke oorzaken van de enorme capaciteitsdruk bij de Politie zijn demonstraties. De SGP hecht eraan te benadrukken dat het demonstratierecht een groot goed is, zij het dat het binnen de grenzen van de wet gebeurt. Het agentenkorps dat afgelopen weekend voor de 35e keer een einde moest maken aan een illegale snelwegblokkade heeft inmiddels meer weg van een wegsleepdienst. Demonstranten die, na afgevoerd te zijn naar een plek buiten de stad, soms na een uur al weer plaatsnemen op de snelweg, zonder dat er strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld. Dit is niet vol te houden; het verdringt ander belangrijk politiewerk, aangiftes blijven liggen en er zijn minder agenten op straat om op 112-meldingen af te gaan. Daarnaast kost dit miljoenen. Brengt dit onze veiligheid niet onnodig in gevaar en is de balans niet volledig zoek?

De agenten die keer op keer hun werk in de wijk moeten neerleggen of hun schaarse vrije dagen moeten inleveren zijn het zat dat illegale demonstranten zonder strafvervolging heengezonden worden. Het OM noemt de aanhouding op zich al voldoende straf, maar dit leidt enkel tot meer illegale blokkades en het ongestraft overtreden van de wet. De SGP roept de minister dan ook op: gebruik de handvaten die de Wet Openbare Manifestaties en het strafrecht al bieden! Is de minister bereid om dit in gesprek met het OM te benadrukken en indien nodig de handelingsvrijheid voor het bevoegd gezag breder te trekken? 

De SGP pleit voor een conjunctuurongevoelige financiering van de strafrechtketen. Zo blijft onze veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd en komt de keten niet voor financiële verrassingen te staan. Wat is de reactie van de minister op dit voorstel?

Antisemitisme
Als er één groep in ons land is die zich het afgelopen jaar in toenemende mate onveilig heeft gevoeld dan is het de Joodse gemeenschap. Na de gebeurtenissen van 7 oktober waarbij onschuldige Joden het slachtoffer werden van brute terreur kregen ook de Joden in Nederland te maken met bedreigingen, aanvallen en intimidaties. Het aantal antisemitische incidenten steeg met maar liefst 818%! Antisemitische leuzen en beelden waren hoorbaar en zichtbaar in de straten van onze steden en op stations.

Voor de SGP staat één ding vast: voor antisemitisme is geen plaats in Nederland en dient hard bestraft te worden.Het is dan ook pijnlijk om te zien dat er niet adequaat opgetreden wordt en dat zogenaamde Pro-Palestijnse organisaties met antisemitische leuzen het leven van Joodse studenten op Universiteiten onveilig maken. Recent nog werden Hamas-aanhangers in Rotterdam opgepakt en uit onderzoek blijkt dat zij ook zijn aangesloten bij Nederlandse organisaties die beweren hulp te bieden in het Midden Oosten. Kan de minister verzekeren dat er geen subsidie naar organisaties gaat die haat en terreur verheerlijken?

Recent nog nodigde een Utrechtse organisatie een haatprediker uit die openlijk de Hamasterreur verheerlijkte. Hebben burgemeesters en lokale driehoeken voldoende handvaten om tijdig en adequaat op te treden? Hebben veiligheidsdiensten de organisatie op wiens uitnodiging de prediker werd uitgenodigd voldoende in beeld als het gaat om het verspreiden en verheerlijken van geweld?

Het aanstellen van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding in 2021 is een stap in de goede richting wat de SGP betreft. Eind 2022 presenteerde de NCAB zijn werkplan om antisemitisme aan te pakken. Het kabinet heeft zich aan de uitvoering van het werkplan gecommitteerd, maar reserveerde nog geen middelen om het plan uit te voeren. Graag ontvang ik een reactie op mijn amendement voor middelen om het Werkplan van de NCAB uit te voeren.

Veiligheid voor de toekomst
Als we onze samenleving veilig willen houden moeten we ook oog hebben voor de veiligheid van onze toekomst. Kinderen krijgen ongevraagd steeds meer mee van het kwaad dat zich in onze wereld afspeelt. Eén op de drie kinderen jonger dan twaalf jaar wordt geconfronteerd met pornobeelden en de meerderheid van die kinderen meent achteraf dat ze hiervoor te jong waren. Ook cyberpesten of chantage brengen kinderen, maar ook ouders, tot wanhoop. In Frankrijk is sinds vorig jaar een wet in werking die kinderen moet beschermen tegen de gevaren van de sociale media. Alle nieuwe apparaten die op het internet kunnen, moeten bij ingebruikname te zijn voorzien van een gebruikersvriendelijke, uploadbare app. Daarnaast wordt er in Spanje een wetsvoorstel uitgewerkt om jongeren onder de 18 te beschermen tegen porno op internet. Is de minister bereid dergelijke voorstellen ook in Nederland over te nemen?

Suïcide
Het beperken van de toegang tot dodelijke middelen is een van de meest effectieve vormen van suïcidepreventie. De Coöperatie Laatste Wil vormt daarmee een bewezen bedreiging voor de veiligheid van de samenleving. Heeft de minister dergelijke organisaties, die uit zijn op het beëindigen van mensenlevens, voldoende in het vizier en biedt het huidig wettelijk kader voldoende handreiking om adequaat op te kunnen treden?

Ware veiligheid
Ik rond af. Veiligheid en zekerheid. Elk mens zoekt en verlangt daarnaar. Echte veiligheid, zonder angst. In een gebroken wereld is dit echter een verlangen dat nooit volledig wordt vervuld. De Britse schrijver C.S. Lewis zegt daarvan: "Als we met een verlangen zitten dat niets of niemand in deze wereld kan bevredigen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat we voor een andere wereld gemaakt zijn.” En zo is het. Het verlangen naar echte veiligheid en volledige zekerheid wordt slechts vervuld in het Koninkrijk van God.