Arnold Van Huizen

Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie

Mijn ouders hebben mij Arnold genoemd. Ik ben geboren en getogen in Barendrecht en daar woon ik nog steeds. Ik ben allereerst en vooral echtgenoot en vader. Verder ben ik actief in het kerkelijk jeugdwerk en spreek ik regelmatig af met vrienden.
1 oktober 2020 ben ik gestart als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de SGP. Ik houd me daar bezig met het beleidsterrein Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Politiek en openbaar bestuur hebben me van jongs af aan geboeid. Met mijn opa, die ook actief was in de plaatselijke politiek, zat ik al op de tribune van de plenaire zaal in de Tweede Kamer. Binnen de SGP staan we samen voor dezelfde inspirerende missie: een bijdrage leveren aan politiek bij een opengeslagen Bijbel. Het is goed om God te dienen. Zoals de wijze Prediker al zei: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. En dat betekent ook iets in de praktijk van het dagelijks leven. Die doorvertaling proberen we iedere dag te maken bij de SGP. Daar ben ik graag dienstbaar aan!

Anderen helpen, daar word ik warm van.

In de eerste plaats door onze Kamerleden zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar denk ook aan de strijd die we voeren tegen de onrechtvaardige behandeling van de eenverdiener. Of die bijstandsmoeder die vastloopt in het woud van regels en de SGP benadert om hier verandering in te brengen. Dat motiveert mij!

Terug naar overzicht