Gijsbert Leertouwer

Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie

Nog tijdens mijn studie zag ik een advertentie. Die was zo aantrekkelijk dat ik, hoewel het niet mijn planning was, al tijdens mijn studie aan de slag ben gegaan bij de SGP. Dus werk ik sinds 1 september 2007 voor de SGP.

Ik vind de combinatie van concrete praktische onderwerpen en een visie op de samenleving en wat goed is voor ons land heel boeiend. Vanuit mijn beleidsterrein vind ik met name onderwijs heel belangrijk. Want, hoe kunnen we weten wat echt belangrijk is in het leven als er geen onderwijs is? De overdracht die in gezinnen, scholen en kerken plaatsvindt is onmisbaar. 

 "...Nog tijdens mijn studie zag ik een advertentie. Die was zo aantrekkelijk dat ik al tijdens mijn studie aan de slag ben gegaan bij de SGP..."

Het leuke van mijn werk is dat een Kamerlid concrete wijzigingen in wetsvoorstellen kan aanbrengen of zelf een voorstel indienen en daar mag ik aan meewerken. Dat inspireert mij. Het geeft mij ook voldoening als je een opmerking of klacht van een individuele burger politiek aandacht kunt geven en soms zelfs iets kunt verbeteren.

Terug naar overzicht