Adoptie

Het is het allermooist als kinderen bij hun eigen ouders opgroeien. Dat is natuurlijk en het is vertrouwd. Er zijn echter gevallen waarin dat helaas niet (meer) mogelijk is. Er moet dan gezocht worden naar een passend alternatief. Soms kan dat dichtbij, bij familie of andere bekenden. Maar vaak moet er op zoek worden gegaan naar een oplossing verder weg. Pleegzorg of adoptie is voor deze kinderen een uitkomst.

Opvang in een pleeggezin verdient trouwens de voorkeur boven verblijf in een instelling. Dat zit ‘m in de meerwaarde van de stabiliteit en beslotenheid van een gezin. Daarom is de beschikbaarheid van voldoende pleegouders en adoptieouders van groot belang. Zulke ouders verdienen voluit de steun van de overheid.

  • Adoptie is een langdurig proces. De termijnen en de procedures die gelden dienen -waar mogelijk- verkort en vereenvoudigd te worden.
  • Ook de kosten van adoptie moeten verlaagd worden.
  • Justitie dient actief op te treden tegen misstanden als kinderhandel en illegale adoptie.
  • De mogelijkheid voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren, moet worden geschrapt. 
  • Bij een afnemend aantal adoptiekinderen uit het buitenland verdient het aanbeveling om meer aandacht te vragen voor vormen van langdurige pleegzorg. Er dienen goede voorzieningen voor pleegouders te zijn, waaronder een toereikende pleegoudervergoeding en royale verlofregelingen. Het pleegkind mag bijvoorbeeld niet gedupeerd worden door gesteggel over de kosten van leerlingenvervoer. Bij werving en selectie van pleegouders mogen pleegouders niet op grond van godsdienst of levensovertuiging worden uitgesloten. 
  • Bij ongewenste zwangerschap is het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden van adoptie en pleegzorg. Alle vrouwen moeten informatie krijgen over speciaal op hun noodsituatie afgestemde alternatieven voor abortus.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.