Afval

Een Nederlander gooit ieder jaar ongeveer 235 kilo restafval weg. Helaas zit daar nog veel blik, plastic en papier tussen, allemaal materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze afvalberg zo klein mogelijk wordt. Dat kan heel goed door hergebruik van ‘afval’ en afgedankte apparaten zoveel mogelijk te stimuleren. We moeten stappen zetten richting een circulaire economie en barrières hiervoor aanpakken.

De SGP pleit voor:

  • Een stevige verpakkingenbelasting om onnodig gebruik van verpakkingsmateriaal drastisch omlaag te brengen.
  • Afspraken met gemeenten over het invoeren van het zogenoemde diftar-systeem: wie minder restafval weggooit, hoeft ook minder te betalen. Dat stimuleert huishoudens en bedrijven om minder afval te produceren en het afval beter te scheiden. Door het hanteren van een vrijstelling per persoon kan onevenredige belasting van grotere gezinnen voorkomen worden.
  • Het optimaliseren van de inzameling van afval door meer gebruik te maken van nascheiding bij opgehaald restafval en ‘omgekeerd inzamelen’. Bij omgekeerd inzamelen wordt alleen het gescheiden afval thuis opgehaald. Het restafval moet, indien mogelijk, door de mensen zelf naar containers in de buurt, bijvoorbeeld bij winkelcentra, worden gebracht.
  • Handhaving van het statiegeldsysteem voor bierflesjes en plastic flessen. Statiegeld stimuleert recycling en voorkomt zwerfvuil.
  • Invoering van statiegeld voor kleine flesjes en voor blikjes. Zo krijgen we nog minder zwerfafval.
  • Bij innovatieve verwerking van afvalwater en andere reststoffen worden waardevolle grondstoffen geproduceerd. Deze stoffen moeten niet langer onder de afvalregelgeving vallen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.