AOW en pensioenen

Het pensioenstelsel gaat de komende tijd veranderen, doordat de Wet toekomst pensioenen is aangenomen. De in- en uitvoering moeten nauwlettend gemonitord worden en indien nodig moeten de plannen aangepast worden. Deze wet gaat over het pensioen van heel veel mensen, waar zeer zorgvuldig mee omgegaan moet worden.

Duidelijk is dat het pensioenstelsel aan herziening toe was. Het hele systeem moet meer berekend zijn op veranderingen. Zo sloot het oude stelsel slecht aan op hoe de arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld. Pensioendeelnemers moeten ook voldoende inzicht hebben in de verwachte pensioenuitkeringen. De factoren die de verwachte pensioenuitkering beïnvloeden moeten zo helder mogelijk zijn. Dit komt ten goede aan het draagvlak van en het vertrouwen in het pensioenstelsel.

Voor werkenden met een zwaar beroep is het niet altijd haalbaar om dat werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. Voor deze werkenden moeten passende regelingen komen. Zo moet de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing verlengd worden, waardoor het makkelijker wordt om eerder te stoppen met werken. Ook moet vroegtijdige omscholing meer gestimuleerd worden.

Een bijzonder punt van aandacht is het nabestaandenpensioen. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen. Het nabestaandenpensioen moet beter vormgegeven worden, met in ieder geval meer bescherming voor nabestaanden en meer inzicht in de opgebouwde rechten. Ook kunnen er schrijnende gevallen voorkomen, doordat nabestaanden bijvoorbeeld niet weten dat ze niet meer verzekerd zijn of dat hun afgedragen pensioenpremies opeens niet meer voor hen beschikbaar zijn. Daarom moet er een vorm van restitutie ingevoerd worden in het nabestaandenpensioen.

  • Per jaar worden de koopkrachtplaatjes van ouderen bekeken. Waar nodig dient koopkrachtreparatie bij lage inkomens plaats te vinden.
  • Het wordt mogelijk om pensioen in te zetten voor de aflossing van de eigen woningschuld.
  • Het moet na pensionering mogelijk worden eenmalig een deel van de aanspraak op te vragen.
  • Pensioen opbouwen wordt niet verplicht voor zzp’ers. Pensioenopbouw is mooi, maar er kan natuurlijk best gepraat worden over de manier waarop. Maar zzp’ers die wél willen intekenen op een collectieve regeling, moeten daarvoor ruimte krijgen.
  • In het pensioenakkoord is afgesproken dat een goede oplossing gevonden moet worden voor mensen met een zwaar beroep die te maken krijgen met een verhoging van de AOW-leeftijd. Het is belangrijk dat die belofte alsnog nagekomen wordt.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.