Betalen naar gebruik

De Nederlandse wegen slibben opnieuw dicht. Om de filedruk serieus aan te pakken en ervoor te zorgen dat elektrische auto’s en buitenlandse automobilisten meebetalen, is volgens experts een vorm van betalen naar gebruik (in plaats van bezit) nodig. Het kan de filedruk met minstens 15 tot 30% verlagen afhankelijk van de vorm, een vlakke heffing en/of een spitsheffing. Het is ook goed voor het milieu. De SGP is in beginsel positief over het principe van kilometerbeprijzing, waarbij de veel-rijder meer betaalt dan de minder-rijder en waarbij dan minder betaald wordt voor autobezit.

De SGP maakt zich wel zorgen over de betaalbaarheid voor forenzen en voor gezinnen in het landelijk gebied. Ten opzichte van enkele jaren geleden zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Verder is het openbaar vervoer nog duur en is openbaar vervoer in het landelijk gebied onvoldoende beschikbaar. Belangrijke randvoorwaarden voor invoering van betalen naar gebruik zijn voor de SGP daarom: een voor Nederlandse automobilisten budget neutrale invoering, de betaalbaarheid voor de inwoners van het landelijk gebied die aangewezen zijn op de auto, afstemming op de (al hoge) brandstofprijzen en accijnzen, en investeringen in auto-ov overstappunten en goedkoper ov.

Een eventueel systeem van betalen naar gebruik moet zorgvuldig opgebouwd worden, te beginnen met proefprojecten met een beperkte groep autorijders.

Voor vrachtwagens kan eerder op grote schaal een vorm van kilometerheffing ingevoerd worden, de zogenaamde vrachtwagenheffing. In omringende landen als Duitsland en België geldt al een dergelijk systeem. Laat buitenlandse chauffeurs ook in Nederland maar betalen voor het gebruik van onze wegen. De opbrengst van de vrachtwagenheffing moet teruggesluisd worden naar de sector, onder meer voor verduurzaming van het wagenpark.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.