Bibliotheek

Het grote belang van de openbare bibliotheek staat voor de SGP buiten kijf. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is er lid van. De stormachtige ontwikkeling in het medialandschap vragen om een vooruitziende blik en scherpe keuzes. Met de huidige digitale communicatiemiddelen en bronnen is het niet mogelijk om overal een gids in te zijn, en het is ook niet altijd nodig.

De bibliotheek vervult bij uitstek een functie op vlakken waar uit maatschappelijk oogpunt tekorten bestaan. Vooral de kwaliteit van informatie staat in commerciële media onder druk. De bibliotheek moet de plaats zijn waar betrouwbaarheid en diversiteit van informatie gewaarborgd is. Juist in de digitale wereld biedt dat meerwaarde. Naast de grote kansen die de digitale bibliotheek biedt, zal ook de fysieke bibliotheek een belangrijke functie en waarde voor burgers blijven vertegenwoordigen.

Voor de SGP is de relatie tussen school en bibliotheek van wezenlijk belang. De bibliotheek kan voor leerlingen een belangrijke gids zijn bij het zoeken en selecteren van goede informatie en bronnen. Media-educatie is cruciaal voor jongeren. Ook programma’s voor leesbevordering verdienen steun. Binnen de onderwijsprogramma’s staat literatuur vaak onder druk. Wanneer scholen en bibliotheken de handen ineen slaan, kan het bewustzijn van onze bijzondere cultuur en geschiedenis bij jongeren levend worden gehouden.

Zie ook bij cultuur.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.