Biologische landbouw

De professionele biologische landbouw verdient steun. De biologische landbouw is een waardevolle kraamkamer voor verduurzaming van de gangbare landbouw.
Bedrijven in de biologische landbouw hebben door hun extensieve werkwijze een relatief lage milieudruk per hectare.

Boeren die om willen schakelen verdienen steun. Na omschakeling duurt het nog een of twee jaar voordat ze hun producten ook als biologisch aan de man mogen brengen. Die periode is lastig te overbruggen.

De SGP pleit voor soepelere toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Zeker bij de biologische fruitteelt is een gebrek aan biologische gewasbeschermingsmiddelen een grote drempel voor omschakeling.

De opkomst van genetisch gemodificeerde gewassen vormen een risico voor de biologische landbouw. Het mag niet zo zijn dat deze risico's op het bordje van biologische ondernemers terechtkomen.

Europese regels voor de biologische landbouw moeten voor Nederlandse telers werkbaar zijn. Zo houden we graag ruimte voor 'gemengde' bedrijven, bedrijven die zowel gangbare als biologische teelten hebben.

De SGP is tegen eenzijdige stimulering van biologische productie, al dan niet afgedwongen door Europees beleid (Green Deal). Dat verstoort de marktwerking.

Zie ook bij landbouw.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.