China

Nederland ziet een opkomend China, en moet haar geopolitiek daarop aanpassen. Met China wordt samengewerkt met inachtneming van de internationale rechtsorde en mensenrechten. Er is veel handel met China, maar de rechtsorde gebaseerd op samenwerking en respect voor elkaars soevereiniteit deelt China niet altijd. Voor een goede geopolitieke balans werkt Nederland nauw samen met de EU en vooral de Verenigde Staten.

Geloofsvervolging, onder meer van christenen en Oeigoeren, blijft een groot probleem in China waar we op moeten wijzen in diplomatieke betrekkingen.

Economische relaties en handel met China moeten gelijkwaardig zijn, en de markttoegang van Nederland in China en andersom moet wederzijds in orde zijn. Nederland let bij het inkopen van technologie op veiligheidsrisico’s, en bij grote strategische investeringen op haar autonomie.

Nederland en Europa moeten de strategische soevereiniteit op digitaal vlak vergroten. Enerzijds gaat het om alertheid op het gevaar van bijvoorbeeld 5G-technologie uit China. Anderzijds moeten we digitale schermutselingen niet te snel als ‘oorlog’ bestempelen.

Afstemming van het buitenlandbeleid van de Europese landen is nodig voor een eensgezind en krachtig optreden tegenover grootmachten als China en Rusland. Nederland agendeert (informatiedeling over) China vaker tijdens Europese overleggen. Ook blijft de EU streven naar goede relaties met oude bondgenoten zoals de Verenigde Staten.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.