Christenvervolging

Christenen hebben wereldwijd het meest te lijden onder vervolgingen. De laatste jaren wordt het alleen maar erger. Met name in islamitische landen worden ze bedreigd en uitgemoord, maar ook in een communistisch land als Noord-Korea hebben ze het zwaar. Soms is er ook sprake van subtiele discriminatie of pesterijen, waardoor christenen zich gedwongen voelen om te vluchten. Overigens zijn het niet alléén christenen die vervolgd worden. Denk aan de Yezidi’s in Irak en Syrië, of Joden.

Het opkomen voor geloofsvervolgden, met name voor wat de Bijbel noemt de ‘huisgenoten van het geloof’, moet een speerpunt zijn in het buitenlands beleid van Nederland. Het is een urgent probleem, dat door Nederland op de agenda moet worden gezet in o.m. Brussel, New York en in alle andere internationale fora waar dat kan.

Godsdienstvrijheid

  • Voor de minister van Buitenlandse Zaken moet godsdienstvrijheid een expliciet speerpunt van het beleid zijn en blijven.
  • Het waarborgen van godsdienstvrijheid houdt in dat ook andere religieuze minderheden, zoals Yezidi’s in Irak, bescherming verdienen.
  • Om te proberen de situatie van vervolgden te verbeteren moeten alle middelen worden ingezet: verzamelen van informatie, rapporteren, misstanden via de diplomatie bij betrokken landen aan de orde stellen, en het uitoefenen van financiële druk.
  • Gaat het om extreme gewelddadigheden, denk aan de opmars van IS, dan kan de inzet van militaire middelen om in het nauw geraakte minderheden te beschermen een optie zijn, uiteraard in overleg met andere landen en organisaties.
  • Er komt een speciale Rapporteur voor geloofsvervolgden.

Christenen

  • De regering moet samenwerken met hulporganisaties als Open Doors en anderen die via hun eigen netwerk vaak goed weten hoe de situatie rond christenvervolging is.
  • Christenen die op de vlucht zijn, zijn lang niet altijd veilig, en dus heel erg kwetsbaar in vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten en Afrika. Waar dat zo is, is het gerechtvaardigd dat er speciale aandacht voor hen is binnen het asielbeleid.
  • Binnen de VN-Mensenrechtenraad moet meer aandacht komen voor de bescherming van de positie van christenen.
  • De regering dient te erkennen dat ook in Europa, zelfs in Nederland, gevluchte christenen te maken krijgen met pesterijen, intimidatie en geweld in opvangcentra. Hier past maar één antwoord: de daders straffen en zo snel mogelijk uitzetten.
  • De regering dient erop toe te zien dat kerken en zendingsorganisaties wereldwijd veilig, en zo nodig beschermd, hun werk kunnen verrichten.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.