Circulaire economie

Vanuit het oogpunt van goed rentmeesterschap wil de SGP inzetten op een circulaire economie. Dat betekent zo min mogelijk gebruik van ruwe grondstoffen die schaars, duur en/of op niet duurzame wijze gewonnen zijn en zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gebruik van bestaande materialen en teruggewonnen grondstoffen. Hier is nog een wereld te winnen. Voor een circulaire economie is het belangrijk dat arbeid minder zwaar belast wordt en gebruik van ruwe grondstoffen en consumptie juist zwaarder belast wordt.

Een Nederlander gooit nog veel restafval weg, in 2022 ongeveer 180 kilo. Helaas zit daar nog veel blik, plastic en papier tussen, allemaal materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze afvalberg zo klein mogelijk wordt. Dat kan heel goed door hergebruik van ‘afval’ en afgedankte apparaten zoveel mogelijk te stimuleren. Ook voor het beperken en hergebruiken van bouwafval en andere afvalstromen is actie nodig. We moeten stappen zetten richting een circulaire economie en barrières hiervoor aanpakken:

  • Afspraken met gemeenten over het invoeren van het zogenoemde diftar-systeem: wie minder restafval weggooit, hoeft ook minder te betalen. Dat stimuleert huishoudens en bedrijven om minder afval te produceren en het afval beter te scheiden. Ook zijn afspraken nodig over het optimaliseren van de inzameling van afval door meer gebruik te maken van nascheiding bij opgehaald restafval.
  • Handhaving en verbetering van statiegeldsystemen voor grote en kleine plastic flessen, bierflesjes en blikjes. Statiegeld stimuleert recycling en voorkomt zwerfvuil.
  • Meer dan de helft van de Nederlanders koopt liever nieuwe spullen dan iets wat kapot is te (laten) repareren. Europese regels moeten aangepast worden zodat onderdelen van apparaten eenvoudiger vervangen kunnen worden.
  • Het leasen van goederen moet gestimuleerd worden door toepassing van een verlaagd btw-tarief. Dat geldt ook voor het repareren van apparatuur.
  • Hergebruik van grondstoffen moet gestimuleerd worden. Helaas is dat nu vaak duurder dan gebruik van ruwe grondstoffen. Dat kan anders door Europese productnormen en/of door grondstofheffingen. Nederland geeft hierbij het goede voorbeeld. Gebruik van onder meer plastic verpakkingsmateriaal wordt ontmoedigd door een belastingheffing voor plasticproductie eerder in de keten. Er komt een oplopende verplichting voor toepassing van recyclaat in verpakkingsmateriaal.
  • De regels om gebruik van wegwerpbekers en –bakjes te ontmoedigen zorgen voor veel onduidelijkheid en rompslomp, en lijken nog weinig effectief om zwerfafval te beperken. De overheid moet samen met ondernemers kijken hoe gezorgd kan worden voor een eenvoudigere en meer effectieve aanpak.
  • Er is meer actie nodig om te zorgen voor zoveel mogelijk recycling van zonnepanelen.
  • De MilieuPrestatieNorm voor grote gebouwen moet aangescherpt worden om hergebruik van bouwmateriaal daadwerkelijk aan te moedigen. Ook moet gebruik van hout als vorm van CO2-opslag daarbij gestimuleerd worden.
  • De afvalstoffenregelgeving moet zo aangepast worden dat het eenvoudiger wordt om waardevolle afvalstoffen niet meer als afval, maar als grondstof aan te merken.
  • Om de afvalberg te verminderen moet het loterijen en andere organisaties verboden worden om een ‘nee/nee’-stickers op de brievenbus te omzeilen door de algemene aanhef ‘aan de bewoners van…’ te gebruiken.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.