Corona

  • De parlementaire enquête covid-19 wordt voortgezet.
  • De zorg en steun voor mensen met long covid moet beter. De SGP wil meer geld voor onderzoek en bundeling van expertise met betrekking tot long covid.
  • De tegemoetkoming voor zorgpersoneel met long covid wordt aangepast zodat meer mensen hier aanspraak op kunnen maken.
  • Niemand mag worden gedwongen of gedrongen om gebruik te maken van middelen die de verspreiding van corona (of andere infectieziekten) beogen tegen te gaan, waarbij sprake is van aantasting van de lichamelijke integriteit of mogelijke inbreuk op iemands privacy, zoals een QR-code, medische behandeling of inenting met een vaccin.
  • Bij de bestrijding van een infectieziekte of pandemie in de toekomst wil de SGP waken voor maakbaarheidsdenken. Ja, de overheid moet in geval van een virusuitbraak of pandemie maatregelen nemen. Maar altijd in afweging met de maatschappelijke en economische gevolgen ervan en met respect voor fundamentele vrijheden en rechten van burgers.


Klik hier om alle bijdragen van de SGP aan de coronadebatten terug te kijken.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.