Eerstelijnszorg

 • Er moet spoedig een kabinetsvisie komen op de organisatie van de ‘eerstelijnszorg’ in de wijk en regio. Hierbij worden gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders betrokken.
 • De eerstelijnszorg moeten kunnen rekenen op toereikende tarieven.
 • De SGP steunt de beweging die in gang is gezet naar regionalisering, ‘ontschotten’ van financiering en meer samenwerking. Wel vindt de SGP het van belang dat zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars tijd en de ruimte krijgen om de gewenste veranderingen in de zorg door te voeren.
 • De SGP wil meer geld voor huisartsen voor meer tijd voor de patiënt.
 • Het komt té vaak voor dat mensen geen huisarts kunnen vinden. Verzekeraars moeten méér doen om aan hun zorgplicht invulling te geven.
 • De SGP wil voorkomen dat huisartsenpraktijken worden opgekocht door investeerders zonder enige ervaring met zorg.
 • Door de schaarste op de arbeidsmarkt ligt het voor de hand dat aanbieders van wijkverpleging voor samenwerking kiezen. Bij de samenwerkingsvorm die wordt gekozen, moet het aanbod van identiteitsgebonden zorg altijd worden gewaarborgd.
 • Er moet werk worden gemaakt van een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. De bekostigingssystematiek moet samenwerken en preventie belonen en financiering vereenvoudigen.
 • Momenteel mogen ongecontracteerde aanbieders zelf de uren wijkverpleging indiceren. In de praktijk leidt dit tot ondoelmatige zorg. De SGP kiest daarom voor een onafhankelijke indicatiestelling voor ongecontracteerde wijkverpleging.
 • De zorg voor ernstig zieke kinderen vraagt veel van ouders, familieleden en zorgverleners. Ouders moeten hiervoor erkenning en waardering krijgen en een eerlijke financiële tegemoetkoming indien zij medische kindzorg verrichten.
 • Behoudens de eigen verantwoordelijkheid van ouders wil de SGP blijven inzetten op het ondersteunen van kwetsbare gezinnen (Kansrijke Start). Voor deze gezinnen moet bijvoorbeeld extra kraamzorg komen.
 • Moeders moeten kunnen bevallen waar zij dat willen. Een bevalling in een kraamzorghotel of in een ziekenhuis zonder medische indicatie blijft daarom betaalbaar.
 • De SGP wil een extra tandartsopleiding in Rotterdam om het tandartsentekort in Zeeland en Zuid-Holland-Zuid tegen te gaan.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.