Embryo’s

Embryo’s zijn geen dingen, maar kleine mensen. Geen onderzoeksmateriaal dus. De overheid financiert onderzoek met embryo’s daarom niet langer. De mogelijkheden voor embryoselectie worden ingetrokken.

Concreet:

  • Embryo’s zijn geen dingen, maar (kleine) mensen. Het menselijk leven is vanaf het prilste begin beschermwaardig. De SGP wil daarom dat de overheid de financiering van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van embryo’s stopzet.
  • Het kweken van embryo’s voor wetenschappelijke doeleinden blijft verboden. 
  • De bestaande mogelijkheden voor embryoselectie op basis van gezondheid of geslacht (PGT) worden ingetrokken. 
  • De risico’s en mogelijk ongewenste gevolgen van kiembaanmodificatie zijn op dit moment niet te overzien. Daarbij komt dat bij onderzoek naar en de toepassing van kiembaanmodificatie embryo’s verloren gaan. Het verbod op kiembaanmodificatie blijft daarom bestaan.
  • Innovatie op het gebied van stamcelonderzoek en -transplantatie moet worden gestimuleerd. Hierbij mogen alleen volwassen stamcellen worden gebruikt.
  • De SGP is huiverig voor vertechnisering van de voortplanting. In vitro fertilisatie is alleen verantwoord indien het plaatsvindt binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw en alle bevruchte eicellen worden gebruikt, zodat er geen ‘restembryo’s’ overblijven. 
  • De SGP pleit voor terughoudendheid als het gaat om onderzoek naar en ontwikkeling van zogenoemde mens-diercombinaties. We zien risico’s op het gebied van veiligheid en de morele status van dergelijke mengvormen. 
  • Het verbod op therapeutisch kloneren blijft gehandhaafd.
  • Zaad- en eiceldonatie wordt niet langer vergoed. 
  • De overheid zorgt ervoor dat het niet langer mogelijk is om (anoniem) buitenlands donorzaad te gebruiken bij kunstmatige bevruchting. Kinderen hebben het recht te weten wie hun biologische ouders zijn.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.