Euro

De SGP heeft tegen de invoering van de euro gestemd vanuit de overtuiging dat een gemeenschappelijke munt onvoldoende doet aan de economische, politieke en culturele verscheidenheid. Nu Nederland echter onderdeel is van een gemeenschappelijke munt, vindt de SGP het van cruciaal belang dat lidstaten zich houden aan de regels.

  • Het lidmaatschap van de EU moet losgekoppeld worden van deelname aan de EMU en de onomkeerbaarheid van de euro wordt geschrapt.
  • Nederland moet samen met gelijkgezinde lidstaten het oprichten van nog meer impliciete of expliciete transferstructuren voorkomen.
  • De Europese Centrale Bank gaat zich weer richten op haar kerntaken: het bewaken van de prijsstabiliteit.
  • Er dient een exit-strategie te komen voor landen die de eurozone willen of moeten verlaten.
  • Om een ‘transferunie’ te voorkomen moeten afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact niet worden versoepeld, maar strikt worden gehandhaafd, al was het maar omdat Noord- en Zuid-Europese landen zo verschillen qua arbeidscultuur en productiviteit.
  • Een aparte eurozone-begroting is onnodig en onwenselijk.

Voor de uitgebreide visie op de tekortkomingen van en verbeterpunten voor de EMU verwijzen we u naar de initiatiefnota De lidstaten weer aan het roer!Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.