Industrie

Industrie hoort bij Nederland. Het zorgt voor werkgelegenheid, het levert producten en apparaten die we nodig hebben en voorkomt dat we alles moeten importeren. Er ligt een grote verduurzamingsopgave. Die moet samen met de sector opgepakt worden. Beter groen hier, dan grijs elders.

De industrie neemt de komende jaren al beslissingen over investeringen in 2030-2040. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn. De CO2-heffing moet Europees ingebed worden en een prikkel zijn om te verduurzamen, maar geen wurgheffing. Systeeminnovaties zijn mogelijk en nodig, maar kosten wel tijd. Maatwerkafspraken kunnen daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Cruciaal is verder dat de energie-infrastructuur op orde wordt gebracht.

Concreet:

  • De opbrengst van eventuele heffingen moet (deels) teruggesluisd worden naar de sector voor ondersteuning bij investeringen in de verduurzaming van productieprocessen.
  • Voor een gelijk speelveld is het belangrijk dat ook voor geïmporteerde producten een CO2-heffing gaat gelden.
  • Het Rijk moet investeren in pilots met circulariteit, power-to-heat en emissiearme processen.
  • Overheid en netbeheerders moeten tijdig investeren in infrastructuur voor de industrie, ook buitenom de grote industrieclusters, zodat emissiereducties gerealiseerd kunnen worden.
  • Er moet een belasting komen op het grootschalig lozen van restwarmte, zodat er een prikkel is om deze warmte nuttig te gebruiken, bijvoorbeeld voor het verwarmen van gebouwen.
  • De SGP wil aanscherping van de voorwaarden voor lozingsvergunningen ten behoeve van een betere waterkwaliteit.
  • Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofuitstoot te beperken wil de SGP aanscherping van de eisen hiervoor en/of een heffing op deze uitstoot.
Zie verder: maritieme sector


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.