Informeel onderwijs

Informeel onderwijs is een verzamelwoord voor onderwijs en activiteiten die vallen buiten het reguliere onderwijs, thuisonderwijs of particulier onderwijs. Dat kan op allerlei plaats gestalte krijgen, van sportverenigingen tot cursussen en vormingsactiviteiten in kerken. De overheid moet op afstand blijven van deze activiteiten. Toezicht en ingrijpen is enkel mogelijk indien gegronde vrees bestaat dat het informeel onderwijs aanzet tot haat en geweld of ondermijning van de democratische rechtsstaat. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als veiligheidsdiensten signaleren dat jihadisten jongeren ronselen voor de gewapende strijd voor de islam.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.